• Stypendia pomostowe
Jakiego miasta szukasz?

Studia podyplomowe w Olsztynie

Olsztyn

Prawie dwustutysięczny Olsztyn to stolica województwa warmińsko-mazurskiego i największe miasto na Warmii. Jest to zarazem jedno ze starszych miast na terenie Polski - prawa miejskie Olsztyn otrzymał w 1353 roku.

Dziś miasto stanowi ważny ośrodek gospodarczy i naukowy. Symbolem rozwoju Olsztyna jest otwarta w 2015 roku nowoczesna sieć tramwajowa. Stolica Warmii i Mazur szczyci się tym, że jest jedynym w Polsce miastem, które w XXI wieku od nowa zbudowało swoje tramwaje! Komunikację polepsza także niedawno otwarty port lotniczy Olsztyn-Mazury.

Jak przystało na miasto kojarzone z regionem „zielonych płuc Polski”, w Olsztynie przyjemnie się odpoczywa na łonie natury. Kiedy w 2000 roku Olsztyn przekroczył liczbę 172 tys. mieszkańców, szacowało się wówczas, że na każdego olsztynianina przypadło średnio 139 m2 lasu miejskiego, 3,5 m2 parku oraz 43,5 m2 powierzchni wód - i to tylko licząc tereny znajdujące się w oficjalnych granicach miasta!

Studia podyplomowe w Olsztynie

Olsztyn jest domem dla kilku szkół wyższych, z których najbardziej znaną jest rzecz jasna Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Uczelnie oferują różnorodne programy nauczania, a także studia podyplomowe, które stanowią doskonałą propozycję dla wszystkich ambitnych mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego.

Przyjrzymy się im bliżej: od adaptowanej aktywności fizycznej po żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie - z oferowanych w Olsztynie kierunków można ułożyć pełen alfabet. Osoby sprawne w biznesie mogą tu studiować zarządzanie nieruchomościami, zarządzanie sprzedażą czy finanse i bankowość. Ci, których natura obdarowała zdolnościami bardziej humanistycznymi, być może rozważą takie studia podyplomowe jak nauczanie filozofii, nauczanie historii czy mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania sporów.

Studia podyplomowe w Olsztynie, jak przystało na tak zielone miasto, pomagają się także... zrelaksować. Można tu bowiem podjąć kierunki takie jak techniki relaksacyjne i elementy jogi albo fitness.

Jeśli zatem interesują Cię studia podyplomowe w Olsztynie, chciał(a)byś podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć lepiej płatną pracę, skorzystaj z naszej wyszukiwarki. Po ustaleniu kryteriów, takich jak słowo kluczowe, obszar zainteresowania lub typ uczelni, pokażą się wyniki spełniające Twojego wymagania. Dodatkowo studia podyplomowe można porównywać między sobą. Powodzenia!

Polecane programy studiów podyplomowych

Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgi... Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
10-719 Olsztyn, ul. Oczapowskiego 2
tel. re­krutacja­@uwm.edu.pl, rekrutacja@uwm.edu.pl
Nauczanie biologii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Pozostałe programy studiów podyplomowych

Adaptowana aktywność fizyczna
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Administracja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Administracyjno-prawne aspekty funkcjonowania służ...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Akademia Mediatora i Negocjatora
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Analityk systemów zarządzania bezpieczeństwem
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Audyt energetyczny budynków i instalacji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Audyt i kontrola wewnętrzna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bezpieczeństwo ruchu drogowego - metody i środki
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w pracy nauc...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Dietetyka
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Doradca finansowy
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Doradztwo kariery i coaching
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Doskonalenie nauczania religii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Edukacja dla bezpieczeństwa
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Edukacja dla bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Edukacja fizyczna
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawności...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Edukacja inkluzyjna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Edukacja komputerowa
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Edukacja matematyczna
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Edukacja polonistyczna
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Ekonomia - rachunkowość budżetowa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ekonomiczne skutki planowania miejscowego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napi...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Emisja głosu i retoryka funkcyjna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Energetyka i odnawialne źródła energii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Etyka i kultura polityczna dla nauczycieli
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Eurokody w budownictwie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Finanse i bankowość
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Fitness
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Fizjoterapia w sporcie i rekreacji
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Geodezja numeryczna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Grafika komputerowa i multimedialna
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Guwernantka - profesjonalna opieka i edukacja dzie...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Hortiterapia - leczenie za pomocą ogrodów
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ichtiologia i akwakultura
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Informatyka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Informatyka i statystyka w dydaktyce
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Integrowana produkcja i ochrona roślin
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Interakcje społeczne i kooperacja
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Interwencja kryzysowa - przeciwdziałanie przemocy ...
Uczelnia Korczaka, Wydział Nauk Humanistyczno - Społecznych w Olsztynie
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem cy...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Inżynieria systemów zarządzania bezpieczeństwem pu...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Komputery i nanotechnologia
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kontrola funduszy unijnych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kontrola, nadzór i audyt w administracji publiczne...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kosmetyka stosowana
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Kreatywne formy pracy z młodzieżą
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kształcenie pedagogiczne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kształcenie pedagogiczne dla kierunków informatycz...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Kuratela sądowa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Logopedia
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Marketingowe zarządzanie oświatą
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Marketingowe zarządzanie sprzedażą
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Matematyka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mechanizmy funkcjonowania strefy euro
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mechatronika, diagnostyka i rzeczoznawstwo samocho...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Mediacja i inne alternatywne sposoby rozwiązywania...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Menedżer sportu
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Monitoring wód powierzchniowych według Ramowej Dyr...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Muzyka w nauczaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie filozofii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie historii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie języka angielskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie języka niemieckiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie języka polskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie języka rosyjskiego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczanie przedmiotu przedsiębiorczość
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Nauczenie przyrody w szkole podstawowej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ochrona i upowszechnianie dóbr kultury
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Ochrona różnorodności biologicznej - oceny oddział...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Odnawialne źródła energii
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Odnowa biologiczna
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Oligofrenopedagogika
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Organizacja pomocy społecznej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Polityka bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pomoc publiczna i fundusze unijne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prawne aspekty inwestycji budowlanych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prawo medyczne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prawo ochrony środowiska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prawo podatkowe i skarbowość
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prawo zamówień publicznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniow...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Produkcja rolnicza i ogrodnicza
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Profilaktyka społeczna i resocjalizacja
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Promocja i zarządzanie dziedzictwem kulturowym i p...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Przygotowanie pedagogiczne
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Psychologiczno - socjologiczne mechanizmy funkcjon...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rachunkowość przedsiębiorstw
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rozwój rynku i zarządzanie sprzedażą w Unii Europe...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Rytmika i taniec
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Socjoterapia
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Surdopedagogika
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Techniki relaksacyjne i elementy jogi
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Terapia zajęciowa
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Trener warsztatu umiejętności psychospołecznych
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Usługi finansowe i bankowe w gospodarce rynkowej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Użytkowe programy komputerowe w zastosowaniach inż...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Wczesne wspomaganie rozwoju małego dziecka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Współczesne aspekty duszpasterstwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wycena nieruchomości
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Wychowanie fizyczne
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
Zaawansowane technologie informatyczne
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zarządzanie finansami w jednostkach samorządu tery...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zarządzanie finansami w sporcie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zarządzanie funduszami unijnymi
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zarządzanie i marketing w oświacie
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zarządzanie jakością w administracji
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zarządzanie nieruchomościami
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zarządzanie zasobami ludzkimi
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Zarządzenie i marketing w służbie zdrowia
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami ...
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Żywienie człowieka i dietetyka
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie
Olsztyńska Szkoła Wyższa - grupa Vistula
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie