Jakiego artykułu szukasz?

​Co wybrać? Studia podyplomowe czy magisterskie?

Trendy na rynku edukacyjnym wyraźnie pokazują, że po studiach I stopnia (licencjat lub studia inżynierskie) coraz mniej osób kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Ze względu na to, że rynek pracy stawia obecnie coraz mocniej na doświadczenie, a nie wykształcenie formalne, tytuł magistra nie otwiera już drzwi do kariery tak szeroko, jak miało to miejsce kilka lub kilkanaście lat temu.

​Co wybrać? Studia podyplomowe czy magisterskie?

Końcówka studiów I stopnia to moment na zastanowienie się, co robić dalej w kwestii swojej przyszłości. Do wyboru jest kilka opcji. Można zakończyć edukację. Tytuł licencjata lub inżyniera dają wykształcenie wyższe. Można kontynuować naukę na studiach magisterskich, na tym samym lub innym kierunku. Studia magisterskie można tez ukończyć na innej uczelni, rozpoczynając tym samym nowy rozdział życia w innym mieście lub kraju. Zamiast studiów magisterskich można wybrać studia podyplomowe. Każda z tych opcji ma swoje zalety. Przyjrzyjmy się dokładnie powyższym możliwościom.

Koniec edukacji i pełnoetatowa praca

Osoby, które ukończyły studia pierwszego stopnia i uzyskały tytuł licencjata lub inżyniera mają wykształcenie wyższe. Coraz więcej absolwentów na tym etapie kończy swoją edukację i podejmuje pracę lub zakłada własne firmy. Pracując zdobywają doświadczenie i zarabiają na swoje utrzymanie. Często nikt nie wymaga od nich dodatkowych kwalifikacji. Jednak sytuacja na rynku pracy jest bardzo dynamiczna i w obliczu coraz częstszej automatyzacji lub outsourcingu usług na przestrzeni lat zdobycie kolejnego poziomu wykształcenia może okazać się konieczne. Warto pamiętać, że posiadając dyplom ukończenia studiów wyższych, nawet po wielu latach można wrócić na uczelnię i kontynuować studia na poziomie magisterskim lub wybrać studia podyplomowe.

Studia magisterskie

Według raportu “Education at Glance” osoby dorosłe zamieszkujące kraje OECD (organizacja międzynarodowa o profilu ekonomicznym skupiająca 36 wysoko rozwiniętych i demokratycznych państw), które uzyskują stopień magistra lub jeszcze wyższy stanowią 14%. W Polsce ten współczynnik jest wyższy od średnie i wynosi ponad 20%. Wskazywać to może na to, że tytuł magistra ma jeszcze w Polsce jakąś moc sprawczą. Jest to najszybsza droga dla osób, którym zależy na pogłębieniu dotychczas zdobytej wiedzy, uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji lub tych, które chcą się rozwijać naukowo. Trzeba pamiętać, że także aplikacja na niektóre studia MBA wymaga tytułu magistra, a samo doświadczenie nawet na wysokich stanowiskach menedżerskich może nie wystarczyć.

Rozpoczęcie studiów magisterskich od razu po studiach I stopnia daje większą szansę na uzyskanie formalnego tytułu magistra w ogóle. Pracując na pełen etat i przyjmując na siebie obowiązki rodzinne coraz trudniej wrócić na studia i poświęcić dużą ilość czasu na naukę. Zrobienie studiów magisterskich „za jednym zamachem” jest po prostu łatwiejsze, niż późniejszy ewentualny powrót do nauki.

Studia magisterskie mają ważną zaletę. Na uczelniach publicznych dzienne (stacjonarne) studia są bezpłatne. Większość uczelni, także publicznych pozwala obecnie swoim studentom na elastyczne studiowanie tj. łączenie nauki z pracą. Programy studiów stacjonarnych można realizować w oparciu o indywidualne ustalenia.

Studia podyplomowe

Pomimo zalet studiów magisterskich dla niektórych osób kolejne dwa lata, które dzielą je od pełnego wejścia na rynek pracy, to po prostu zbyt długo.

Chociaż można wybrać studia magisterskie niestacjonarne, aby pogodzić pracę i inne zobowiązania ze studiami, to trzeba pamiętać, że studia niestacjonarne są płatne. Koszt może znacząco przewyższać cenę studiów podyplomowych. Podyplomówki trwają krócej niż studia magisterskie, bo zazwyczaj tylko rok.

Studia podyplomowe od razu po studiach I stopnia, to dobry pomysł dla osób zmęczonych przeładowanym programem klasycznych studiów. Są one odciążone ze zbędnych przedmiotów. Programy często koncentrują się na wąskiej specjalizacji i pozwalają na nabycie praktycznej wiedzy. Studia podyplomowe mogą być także ratunkiem dla osób, które źle wybrały studia I stopnia. Na tego typu studiach jest także mniejsze ryzyko zdobywania wiedzy przestarzałej i nieadekwatnej do bieżących wymagań rynku.

Studia podyplomowe wymagają ponadto mniejszych nakładów czasu na naukę. W porównaniu ze studiami magisterskimi jest mniej zaliczeń i egzaminów. Przygotowując się do nich należy opanować mniejszą ilość materiału.

Podsumowując, wybór rodzaju dalszego kształcenia zależy w dużej mierze od przekonań i przyszłych planów. Studia magisterskie zapewniają tytuł naukowy i pogłębioną wiedzę z danej dziedziny. Natomiast studia podyplomowe wyposażają w wiedzę praktyczną i ściśle ukierunkowaną.

Bez względu na ostateczną formę dalszej edukacji, decyzja o kontynuacji nauki będzie świadczyła o ambicji i chęci rozwoju, co jest cechą cenioną przez pracodawców.

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie