Jakiego artykułu szukasz?

Ile kosztują studia podyplomowe?

O potrzebie dokształcania, uzupełniania i aktualizowania wiedzy, zdobywaniu nowych kompetencji nie trzeba nikogo przekonywać. To absolutna konieczność na obecnym dynamicznie zmieniającym się rynku pracy, często warunek awansu, podwyżki. Możliwości uzyskania dodatkowej, specjalistycznej wiedzy jest wiele. Wybierać można spośród kursów, szkoleń czy studiów podyplomowych.

Ile kosztują studia podyplomowe?

W tym artykule przyglądamy się, z jakimi wydatkami wiąże się kształcenie podyplomowe. Czy słuchacz zawsze ponosi cały koszt? Gdzie można szukać dofinansowania studiów?

Studia podyplomowe najczęściej trwają dwa semestry. Zdarzają się również programy dłuższe. Studia MBA to często dwa lata nauki.

Wartością tej formy kształcenia jest kontakt nie tylko z doskonałymi dydaktykami, specjalistami w określonej dziedzinie. Wiele zająć prowadzonych jest przez praktyków, przedstawicieli konkretnych branż, firm, instytucji, gości zapraszanych na wybrane wykłady, znane osobistości, osoby utożsamiane z sukcesem, doświadczeniem, cenną wiedzą.

Ideą studiów podyplomowych jest przekazanie praktycznej wiedzy, przygotowanie słuchaczy do wykonywania konkretnych zadań zawodowych, stąd wiele zajęć projektowych, warsztatowych, case study czy laboratoryjnych – zależnie od charakteru studiów.

Koszty studiów podyplomowych

Najogólniej ujmując, rok studiów podyplomowych to wydatek od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Ceny będą się różnić od lokalizacji, renomy ośrodka realizującego program czy zaproszonych do prowadzenia zajęć ekspertów.

Porównajmy więc wybrane podobne oferty. Cenny dotyczą opłat jednorazowych za całe studia. Najczęściej placówki przewidują system rozliczeń ratalnych.

Gospodarka nieruchomościami

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu– 5600 zł

Politechnika Wrocławska – 4500 zł

Politechnika Koszalińska – 3030 zł

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie – 3700 zł

Big Data/analiza danych

Politechnika Warszawska. – 10 000 zł

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 5900 zł

Wyższa Szkoła Bankowa w Bydgoszczy – 4600 zł

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 6100 zł

Biotechnologia

Uniwersytet Opolski – 4000 zł

Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie – 3600 zł

Audyt finansowy/controlling/rachunkowość zarządcza

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 3950 zł

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 6000 zł

Uniwersytet Warszawski – 5500 zł.

Studia MBA – koszty

Ze znacznie wyższymi opłatami muszą liczyć się słuchacze menedżerskich, prestiżowych studiów MBA. Porównajmy koszty w wybranych uczelniach oferujących tę formę kształcenia:

Executive MBA, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 35 000 zł

Executive MBA Poznań-Atlanta, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu - 48 750 zł

CEMBA, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 70 000 zł

Executive MBA, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie – 61 500 zł

Koszty mogą dziwić i przerażać, ale studia Master of Business Administration są przewidziane dla profesjonalistów. To najbardziej ceniona na świecie forma kształcenia menedżerów, osób aspirujących do piastowania kierowniczych stanowisk. Cykl szkolenia trwa dwa lata.

Dofinansowanie studiów podyplomowych

Finansowanie studiów to na pewno spory wydatek, szczególnie dla osoby, która jest dopiero u progu życia zawodowego. Choć z założenia to inwestycja, która się w przyszłości zwróci, warto skorzystać z dostępnych możliwości, dzięki którym ostateczna kwota do zapłaty będzie jednak niższa.

Na dużą ulgę w opłatach, a wręcz całkowite pokrycie kosztów kształcenia można liczyć w sytuacji, gdy nasz pracodawca oczekuje podniesienia naszych kwalifikacji w ten właśnie sposób i w pewnej części współfinansuje studia podyplomowe swojego pracownika.

Na atrakcyjne rabaty mogą liczyć absolwenci tej samej uczelni, którzy po uzyskanie tytułu licencjata/inżyniera czy magistra decydują się na wybór tej formy dalszej edukacji w macierzystej placówce.

Osoba bezrobotna może ubiegać się dofinansowanie studiów podyplomowych w urzędzie pracy. Może ono wynieść nawet 100 % kosztów, pod warunkiem, że kwota nie przekroczy wysokości trzykrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Ta forma dofinansowania dotyczy także osób pracujących, które przekroczyły wiek 45 lat.

Nawet to 80% można obniżyć koszty kształcenia, korzystając z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Dotyczy ono osób zatrudnionych. Co roku pula środków ministerialnych przeznaczona jest podnoszenie kwalifikacji i rozwój pracowników w branżach szczególnie wymagających wsparcia. Obecnie na dofinansowanie mogą liczyć osoby zatrudnione w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozpowszechnianiu COVID-19 musiały ograniczyć swoja działalność, a także służby medyczne, pracownicy służb socjalnych, psychologowie, terapeuci, pracownicy domów pomocy społecznej.

Możliwości dofinansowania można szukać w instytucjach zajmujących się wspieraniem rozwoju zasobów ludzkich, działalności innowacyjnej, realizacją programów rozwoju gospodarki. Informacji na ten temat można szukać przykładowo w Bazie Usług Rozwojowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Studia podyplomowe on-line

Kształcenie na odległość, w dużej części wymuszone sytuacją pandemiczną, stało się szansą dla osób, dla których duża odległość od placówki edukacyjnej oraz sytuacja finansowa, zawodowa czy rodzinna nie pozwalały na podjęcie nauki w tradycyjnej formie. Fascynacja dostępnością nieosiągalnej dotychczas oferty ustąpiła miejsca refleksji, czy jest to metoda satysfakcjonująca a kształcenie efektywne. Brak bezpośredniego kontaktu, przestrzeni do inspirującej dyskusji, interakcji między słuchaczami każe zadać pytanie, czy dostajemy to samo, za tyle samo. Czy zatem koszt studiów on-line nie powinien różnić się od tego dla studiów realizowanych w dotychczasowej formule? Czas pokaże, co dla słuchaczy jest większą wartością. Czy jesteśmy gotowi całkowicie zamknąć się w książkach, skryptach, opracowaniach i prezentacjach dostępnych na platformach e-learninowych, czy jednak wartościowa edukacja to bezpośredni kontakt z wykładowcą i grupą słuchaczy.

Szukasz studiów podyplomowych dla siebie?

Na platformie https://studiapodyplomowe.net.pl znajdziesz interesujące Cię programy.

Więcej o studiach podyplomowych w Bazie wiedzy.

Może zaciekawi Cię tematyka dostępnych studiów podyplomowych?

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie