​Kadry i płace - studia podyplomowe

Wielkie osiągnięcia często mają niepozorne początki – myśl ta trafnie oddaje sposób rozwijania każdej firmy, której właściciele mieli pomysł na sukces i dążyli do coraz większej ekspansji.

​Kadry i płace - studia podyplomowe

Rozwój w świecie biznesu ma jednak swoje dobre i te mniej przyjemne strony, bowiem im przedsiębiorstwo mniejsze, tym organizacja pracy jest łatwiejsza. Każdy nowy pracownik to krok naprzód w ramach intensyfikacji działań, ale też i kolejne do wyliczenia świadczeń.

Długoterminowe cele firmy podlegają pod znajomość prawa pracy, czy też projektowania rozwoju kadr. Dlatego w przedsiębiorstwach, choćby tych najmniejszych, niezbędne dla ich funkcjonowania staje się właściwe prowadzenie spraw kadrowo-płacowych.


Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników administracji

Jak rozliczać czas pracy pracowników, odprowadzać składki ubezpieczeniowe, obliczać wynagrodzenie za pobrane urlopy i dni chorobowe, prowadzić rekrutację dla nowych pracowników czy też administrować pracownikami niepełnosprawnymi lub cudzoziemcami? Dzięki studiom podyplomowym kadry i płace, znajdującym się w ofercie Wyższej Szkoły Kształcenia Zawodowego, poznasz odpowiedzi na każde pytanie. Program kierunku dopasowany jest do aktualnych przepisów kadrowo-płacowych, dzięki czemu żaden kazus nie będzie dla Ciebie tajemnicą.

Program studiów podyplomowych kadry i płace opiera się nie tylko na aktualizacji wiedzy z dziedziny prawa, ale także obsługi popularnych programów komputerowych, które są podstawowym narzędziem pracy dla kadrowych. Część z zajęć dotyczyć będzie także dziedziny HR-u, a to z kolei stanowi idealną okazję do skonfrontowania swojej wiedzy z nowymi metodami prowadzenia rekrutacji i selekcjonowania kandydatów do pracy.

Przystępna forma materiałów do nauki sprawia, że studia podyplomowe kadry i płace można polecić dość szerokiej grupie odbiorców. Nie są one wskazane tylko dla uczących się zawodu i doświadczonych pracowników administracji. Adresatami są również właściciele firm, gdyż studia w praktyczny sposób przygotowują do wykonywania funkcji kadrowych, kadrowo-płacowych i rozliczeniowych.

Powrót do listy…

Powiązane treści

Doradztwo zawodowe - studia podyplomowe
Psychologia pozytywna - studia podyplomowe online
Oligofrenopedagogika - studia podyplomowe
Wczesne nauczanie języka angielskiego - studia online
Przygotowanie pedagogiczne - studia podyplomowe online
Studia podyplomowe online
 Bibliotekoznawstwo - studia podyplomowe online
​Psychologia w biznesie - studia podyplomowe
Logopedia - studia podyplomowe onlline
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów - studia online