Jakiego artykułu szukasz?

Nietypowe studia podyplomowe

Kształcenie podyplomowe to jedna z możliwości poszerzenia i zaktualizowania posiadanej wiedzy, zdobycia dodatkowych kwalifikacji, uzyskania nowych kompetencji. Uczelnie – zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy – modyfikują swoją ofertę, przygotowując programy zgodnie z oczekiwaniami potencjalnych słuchaczy, z uwzględnieniem nowej wiedzy, rozwoju technologii, pojawiających się trendów.

Nietypowe studia podyplomowe

Wśród setek studiów podyplomowych znaleźć można takie, których nazwy zaskakują, intrygują.

Okazuje się, że chociaż laików mogą dziwić, czy nawet wywoływać uśmiech na twarzy, dla osób z branży to po prostu wąskie specjalności i specjalistyczna, bardzo konkretna wiedza.

Wybraliśmy kilka programów podyplomowych jako ciekawostki i nietypowe perełki spośród wielu studiów często o podobnych nazwach i zbliżonej tematyce.

Studia roślin

Hortiterapia skupia się na poznaniu wpływu roślin na dobrostan człowieka, jego samopoczucie, zdrowie fizyczne. Ta propozycja Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie czy Poznaniu to połączenie wiedzy ogrodniczej, właściwości leczniczych kwiatów, ziół i drzew z potrzebami fizycznymi i psychicznymi człowieka, nauka projektowania ogrodów terapeutycznych, uprawy roślin polecanych w hortiterapii. Zatem powrót do natury.

Nowoczesna produkcja owoców miękkich. Jeśli już wiemy, czym są owoce miękkie (m.in. jagody, porzeczki, maliny, borówki, truskawki, agrest) oraz że Polska jest wiodącym producentem tych owoców, zrozumiałym jest chęć poznania tajników ich uprawy, nowoczesnych technologii „zero waste”, zdobycie kwalifikacji pozwalających na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynku ogrodników. Osoby zainteresowane prowadzeniem gospodarstw produkujących tego typu owoce zainteresuje oferta Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Między stajnią a salą wykładową

Hodowla koni i jeździectwo, Naukowe podstawy treningu koni czy Zarządzanie ośrodkiem jeździeckim to m.in. odpowiedzi na potrzebę kształcenia wykwalifikowanych kadr w dziedzinie tak popularnej obecnie hipologii oraz hipoterapii. Zarządzanie ośrodkiem jeździeckim wymaga z jednej strony wiedzy ekonomicznej, ale przede wszystkim znajomości specyfiki przedsiębiorstwa, potrzeb klientów, zasad opieki nad końmi, zapewnienia ich dobrostanu, doboru koni o określonej przydatności użytkowej, świadczenia usług trenerskich i szkoleniowych. To także propozycja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Wykłady przy winie

Technologia piwowarstwa, Technologia winiarstwa, Dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodosytnicza, Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki, Enologia, Gorzelnictwo, Piwowarstwo. Wszystko o winie, piwie i innych napojach alkoholowych, uprawnie roślin i surowcach wykorzystywanych do ich produkcji, zakładaniu winnic, analizie wina, piwa, rynku alkoholi, prawie winiarskim. Brzmi zachęcająco. To studia dostępne m.in. na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytecie Zielonogórskim, Politechnice Bydgoskiej, Uniwersytecie Opolskim, Uniwersytecie Jagiellońskim.

Studia wśród zieleni i między nawami kościoła

Zarządzanie ryzykiem w otoczeniu drzew – monitoring, diagnostyka, pielęgnacja. Wszystko o drzewach w aspekcie ochrony środowiska i przyrody, leśnictwa czy architektury krajobrazu. Studia dla przyszłych specjalistów zajmujących się diagnostyką drzew (analiza cech morfologicznych drzew pod kątem ich stabilności, identyfikacji wad drewna, grzybów oraz owadów wraz z określeniem ich wpływu na stan zdrowotny i statykę drzewa) i oceną ryzyka potencjalnie niebezpiecznych i szkodliwych zdarzeń z ich udziałem ( w tym elementy prawa dotyczące odpowiedzialności i obowiązków właścicieli i zarządców, sporządzania dokumentacji i wniosków, zasady pielęgnacji i usuwania drzew niebezpiecznych, zasad postępowania z drzewami niebezpiecznymi objętymi ochroną konserwatorską). Studia na poznańskim Uniwersytecie Przyrodniczym.

Infrastruktura drogowa w lasach. Okazuje się, że nasze ulubione trasy leśne, które przemierzamy na rowerze lub spacerując to nie przypadek. Planowanie układów przestrzennych sieci dróg spoczywa na barkach specjalistów – absolwentów studiów realizowanych w warszawskiej Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

Zieleń w układach historycznych na Politechnice Krakowskiej to znacznie więcej niż architektura krajobrazu i ogrodnictwo. Studia skupiają się na terenach zabytkowej zieleni – ich pielęgnacji, urządzaniu, ochronie dziedzictwa sztuki ogrodowej, budowaniu tożsamości miejsca, rewaloryzacji zabytkowych obiektów krajobrazowych. Wszystko po to, by przywrócić blask i ducha epoki miejscom zapomnianym, zaniedbanym, zdewastowanym, będącym obecnie nawet w ruinie.

Również Politechnika Krakowska oferuje Podyplomowe studia z zakresu konserwacji, kształtowania architektury i aranżacji wnętrz obiektów sakralnych. Zawężona tematyka studiów skupia się na problemach konstrukcyjno-budowlanych, infrastrukturze obiektów sakralnych, ich przestrzeni, wystroju wnętrz, połączeniu tradycji z nowoczesnością, aranżacji wnętrza z uwzględnieniem wymogów liturgii, oświetleniu czy sposobach eksponowania zabytkowych obiektów sakralnych.

Studia w ruchu

Rehabilitacja zwierząt przygotowuje specjalistów dbających o dobrostan małych i dużych zwierząt z problemami ruchu. W programie studiów znajdą się przedmioty z zakresu fizykoterapii, biomechaniki układu ruchu, chorób genetycznych, dietetyki zwierzą, jak i akupunktury, psychologii, chorób neurologicznych czy ortopedycznych. Studia oferuje Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny.

Z przytupem rozpoczną kształcenie na Uniwersytecie Rzeszowskim słuchacze Choreograficznych studiów podyplomowych dla Polonii – taniec polski. Absolwenci – specjaliści w zakresie prowadzenia amatorskich zespołów tanecznych lub zajęć o profilu artystyczno-tanecznym poznają m.in. tańce Mieszczan Żywieckich, tańce orawskie, biskupiańskie, szamotulskie, sieradzkie czy Górali Łącko. Przemaszerują przez studia krokiem mazur, poloneza czy innych tańców narodowych.


To niewielki wycinek programów, które mogą dziwić, zaskakiwać, wydać się nietypowe pośród niezwykle licznych innych studiów podyplomowych, dostępnych na polskich uczelniach.

Zastanawiasz się, jakie studia wybrać? Znajdź studia podyplomowe.

Więcej treści na temat kształcenia podyplomowego w Bazie wiedzy.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie