​Nowe podejście do studiów MBA

​Nowe podejście do studiów MBA

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni zaprasza na studia MBA Project Management skierowane do menadżerów średniego i wyższego szczebla. Szczegóły poniżej.

Trwa nabór do II edycji studiów MBA Project Management w Wyższej Szkole Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni.

Studia skierowane są do menadżerów średniego i wyższego szczebla.

Podczas 4 semestrów słuchacze zdobędą kompleksową wiedzę o zarządzaniu projektami, programami oraz portfelem projektów oraz zaawansowaną wiedzę o biznesie i kompetencje zarządzania organizacjami.

Innowacją jest wprowadzenie dwóch ścieżek programowych - zaawansowanego zarządzania projektami i zarządzania w przemyśle morskim.

Wykłady prowadzić będą specjaliści, praktycy, wykładowcy akademiccy i akredytowani trenerzy.

Poza podniesieniem kwalifikacji słuchacze zyskają również międzynarodowe certyfikacje, otrzymają aktualną wiedzę i poznają nowoczesne praktyki zarządzania oraz będą mieli możliwość nawiązać branżowe znajomości.

Za nowy program studiów MBA Project Management w WSAiB Gdynia odpowiada dr Artur Kasza, doświadczony facylitator, konsultant, kierownik projektów, trener współpracujący z Altkom Akademią. Projektuje i prowadzi spotkania i warsztaty, w tym dotyczące strategii, portfela, programów i projektów.

Zapisy na www.mbapm.pl

Powrót do listy…