Organizacja i zarządzanie oświatą - studia online

Organizacja i zarządzanie oświatą - studia online

Aby móc ubiegać się o stanowisku kierownicze w przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, a także innych ośrodkach pedagogiczno-wychowawczych, niezbędne będzie posiadanie odpowiednich predyspozycji i kwalifikacji. Wiedzę, umiejętności i kwalifikacje możemy zdobyć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego.

Z doświadczenia wiemy, że wysoki poziom kształcenia jest równoważny kadrze nauczycieli, którzy potrafią przekazywać wiedzę i zarażać podopiecznych do rozwijania się w wielu dziedzinach nauki. Z tymże, aby zasłużyć na renomowane miejsce w rankingu najlepszych placówek edukacyjnych, wymagana jest także dobra organizacja i zarządzanie całą infrastrukturą podmiotu.

Dotyczy to m.in.
  • właściwego zarządzania sferą budżetową
  • organizacji pracy wszystkich pracowników
  • przestrzegania przepisów prawnych
  • kształtowania dobrych relacji z partnerami biznesowymi i rodzicami uczniów
  • reklamowania usług edukacyjnych wśród danych grup odbiorców

Wszystkie te obowiązki konsoliduje w sobie dyrektor placówki lub pion kierowniczy. Jest to praca dla osób, które cechuje charyzma, łatwość w zarządzaniu zasobami ludzkimi, i przede wszystkim silna motywacja do realizacji celów edukacyjnych, finansowych i wizerunkowych.

Aby móc ubiegać się o stanowisku kierownicze w przedszkolu, szkole podstawowej lub ponadpodstawowej, a także innych ośrodkach pedagogiczno-wychowawczych, niezbędne będzie posiadanie odpowiednich predyspozycji i kwalifikacji. W przypadku tych drugich możemy je zdobyć w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego, zapisując się na kierunek studiów organizacja i zarządzanie oświatą (online).


Jedne studia, które zapewnią Ci awans

Mając już za sobą staż nauczycielski lub w administracji niższego szczebla, naturalną koleją rzeczy może być chęć awansowania na stanowisko kierownicze, a w tym na urząd dyrektora placówki. Z objęciem nowego stanowiska wiążą się oczywiście zmiany w obowiązkach i wymóg podniesienia swoich kwalifikacji. Oznacza to kolejny etap kształcenia… Jeśli obierzesz odpowiednią ścieżkę edukacji, to zrealizujesz dwie potrzeby na jednych studiach. Najlepsze zaplecze edukacyjne i przygotowanie do zawodu uzyskasz na studiach podyplomowych organizacja i zarządzanie oświatą w trybie online.

W ramach nauki zdobędziesz wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnej i twórczej realizacji procesu organizacji i zarządzania w nowej strukturze systemu edukacji, podnoszenia jakości pracy w placówkach oświatowych oraz planowania regionalnej polityki oświatowej. Przełoży się to na sprawne zarządzanie podmiotem oferującymi usługi edukacyjne i podległymi pracownikami.


Zdobywaj wiedzę na własnych zasadach

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego to najlepsza alternatywa dla osób, które cenią swój wolny czas i pieniądze. Oferowana tu nauka w trybie online nie wymaga zaplanowania sobie 1-2 dni na zajęcia, jak to ma miejsce w przypadku zjazdów na studiach stacjonarnych. Ponieważ możemy uczyć się w domu, to indywidualnie planujemy godziny zajęć i długość lekcji. Dodatkowo ograniczamy koszty nauki wyłącznie do opłaty za studia.

A co do samej jakości edukacji, możemy w ten sposób tylko zyskać – przerabiany materiał zajęć jest tożsamy dla podstawy programowej studiów stacjonarnych. Uczymy się więc tego samego i zdajemy identyczny egzamin umożliwiający zdobycie świadectwa studiów podyplomowych i kwalifikacji zawodowych. A będą one najwyższej jakości, bowiem oferta studiów WSKZ spełnia wymagania programowe MNiSW oraz MEN w sprawie kwalifikacji niezbędnych do wykonywania zawodu, w tym przypadku pełnienia funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie.

Powrót do listy…