Jakiego artykułu szukasz?

Politechnika Łódzka – studia podyplomowe

Podniesienie kwalifikacji zawodowych, poszerzenie kwalifikacji, zdobycie całkiem nowych – to główne motywy, przemawiające za decyzją o wyborze studiów podyplomowych. Dynamicznie zmieniający się rynek pracy, rosnące wymagania pracodawców powodują, że nie możemy stać w miejscu.

Politechnika Łódzka – studia podyplomowe

Uczelnie i ośrodki kształcenia chcąc podążać za oczekiwaniami słuchaczy nieustająco dostosowują swoją ofertę kształcenia do bieżących potrzeb, uwzględniając aktualnie dostępną wiedzę.

Politechnika Łódzka to jedna z wiodących uczelnie technicznych w Polsce. Oprócz studiów realizowanych na poziomie pierwszego, drugiego stopnia, posiada w swojej ofercie różnorodne programy podyplomowe, kursy dokształcające i szkolenia. Ich aktualna oferta znajduje się w powyższych linkach.

Zaskoczeniem może być wiele propozycji pozornie odbiegających od profilu uczelni. Kandydaci mogą bowiem wybrać m.in. Studium kosmetologii, Zarządzanie zasobami ludzkimi czy Coaching i mentoring w biznesie. Nie zabraknie oczywiście typowo politechnicznych propozycji, jak choćby Data Science, Administracja systemami GNU/Linux, czy – zgodnie z łódzką tradycją włókienniczą – Konstrukcja ubioru lub E-commerce in Textiles.

Dla kogo studia podyplomowe?

Adresatami programów podyplomowych są absolwenci przynajmniej studiów pierwszego stopnia. Niekiedy wymagane jest wcześniejsze wykształcenie kierunkowe bądź podstawowe doświadczenie w danej dziedzinie, choć jego brak najczęściej nie jest przeszkodą rozpoczęcia edukacji, jedynie wymaga więcej samodzielnej pracy.

Na studia podyplomowe należy przeznaczyć przynajmniej jeden rok. Zdarzają się dłuższe programy.

Szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów, opłat czy terminów rozpoczęcia studiów czy szkoleń znajdują się na stronie uczelni.

Dlaczego warto studiować na Politechnice Łódzkiej?

To uczelnia dla ludzi, którzy chcą potęgować swoje możliwości, otwartych na nowe doświadczenia, stawiających na wszechstronny rozwój. Dba o łączenie edukacji z praktyką gospodarczą, współpracuje z firmami, przygotowując kadry dla lokalnych przedsiębiorstw.

Politechnika Łódzka obecnie oferuje kilkadziesiąt kierunków studiów, pozwalających uzyskać specjalistyczne wykształcenie w liczących się na rynku pracy dziedzinach.

Więcej o studiach i ofercie kształcenia w Prezentacji Uczelni.

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Morska w Szczecinie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie