​Polsko-Szwajcarskie Studia Menedżerskie - Zarządzanie w XXI wieku

​Polsko-Szwajcarskie Studia Menedżerskie - Zarządzanie w XXI wieku

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie nowoczesnej kadry menedżerskiej zgodnie ze standardami XXI wieku oraz przekazanie najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu menedżerskiego zarządzania organizacją. Czytaj więcej poniżej.

Studia podyplomowe „Polsko-Szwajcarskie Studia Menedżerskie - Zarządzanie w XXI wieku” mają charakter interdyscyplinarny. Program kształcenia obejmuje tylko przedmioty specjalistyczne oraz wiedzę praktyczną, a nie przedmioty ogólne.

ADRESACI STUDIÓW

Program studiów adresowany jest do menedżerów najwyższego i średniego szczebla w organizacjach zarówno państwowych jak i prywatnych. Słuchaczami mogą zostać osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania menedżerskiego, przygotowujące się lub pragnące uzyskać awans zawodowy. Poszerzenie wiedzy menedżerskiej dla właścicieli już funkcjonujących przedsiębiorstw.

CEL STUDIÓW

Głównym celem studiów podyplomowych jest kształcenie nowoczesnej kadry menedżerskiej zgodnie ze standardami XXI wieku oraz przekazanie najnowszej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu menedżerskiego zarządzania organizacją, problemów z jakim mogą się spotkać w pracy zarządczej, sposobów ich rozwiązywania i wdrażania skutecznych strategii biznesowych.


REKRUTACJA TRWA do 28.09.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące studiów na naszej stronie internetowej:

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/studia-podyplomowe-aceu/aktualnoci/8638-polsko-szwajcarskie-studia-menedzerskie-zarzadzanie-w-xxi-wieku


ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej
ul. Sidorska 95/97
21-500 Biała Podlaska
pok. 335 R (II piętro)
tel. +48 83 344 99 53, +48 83 344 99 60

podyplomowe@pswbp.pl

www.pswbp.pl

Powrót do listy…