Jakiego artykułu szukasz?

​Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym – studia podyplomowe na UJ

Od 4 stycznia 2023 r. zostaną otwarte zapisy na kolejną edycję studiów podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim.

​Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym – studia podyplomowe na UJ

Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym

Celem studiów podyplomowych „Prawo umów w obrocie konsumenckim i profesjonalnym” prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński jest umożliwienie słuchaczom nabycia wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania umów, ich interpretacji oraz oceny zawartych w nich postanowień. W trakcie studiów zostanie przekazana wiedza i umiejętności potrzebne do zrozumienia złożonych zagadnień prawa umów.

Zajęcia poprowadzą uznani teoretycy i praktycy m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

W ramach prowadzonego studiów uruchomione zostają dwa kursy: jeden dla prawników, drugi dla osób z wykształceniem innym niż prawnicze.

Zajęcia odbywać się będą podczas dwunastu sobotnich zjazdów zakończonych egzaminem dyplomowym. Łączny czas trwania zajęć wyniesie 120 godzin.

Każdy zjazd podzielony będzie na pięć jednostek dydaktycznych, spośród których każda będzie trwać 90 minut.

Wszystkie informacje na temat studiów zamieściliśmy dla wygody zainteresowanych na stronie internetowej: www.prawoumow.wpia.uj.edu.pl.

Jaką wiedzę zdobędziesz?

Pierwszy blok wykładów dotyczy prawa cywilnego współcześnie obowiązującego. Cel wykładu to wyjaśnienie zagadnień przewidzianych Kodeksem cywilnym.

Drugi blok wykładów służy ukazaniu ewolucji instytucji prawa umów. Cel drugiego bloku wykładów to lepsze zrozumienie przepisów obecnie obowiązujących.

Ćwiczenia posłużą praktycznemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy. Mają być one poświęcone dyskusji, rozwiązywaniu konkretnych stanów faktycznych oraz analizie linii orzeczniczych.

Celem prowadzonych studiów jest umożliwienie słuchaczom nabycia wiedzy i umiejętności dotyczących sporządzania umów, ich interpretacji oraz oceny zawartych w nich postanowień. W prowadzonych studiach chodzi jednak nie tylko o przekazanie wiedzy, ale również o przekazanie doświadczenia: jak i kiedy posługiwać się przewidzianymi przez prawo mechanizmami.

***

Zobacz także Prezentację UJ na portalu OpinieoUczelniach.pl


 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie