Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów - studia online

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów - studia online

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów jest dostępne w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Poprzez poszerzenie kwalifikacji o przygotowanie pedagogiczne osoby z wykształceniem z psychologii mogą podjąć nową lub dodatkową pracę.

Nie tylko dorośli zmagają się z trudami życia. Dzieci oraz młodzież coraz częściej diagnozowane są z różnego rodzaju fobiami, problemami komunikacyjnymi i adaptacyjnymi w nowym środowisku szkolnym. Ich kłopoty na tle psychicznym i emocjonalnym utrudniają naukę, co w krótkim czasie staje się bardzo wyraźne - w porównaniu do swoich rówieśników otrzymują niższe oceny, rozwijają się o wiele wolniej, a to prowadzić może do wyobcowania. Aby ograniczać takie sytuacje w placówkach edukacyjnych powstało stanowisko pracy dla nauczyciela psychologa. Otwiera to nowe możliwości zatrudnienia dla początkujących i aktywnych zawodowo psychologów.

Poprzez poszerzenie kwalifikacji o przygotowanie pedagogiczne dla psychologów (online) osoby z wykształceniem z psychologii mogą podjąć nową lub dodatkową pracę. Wolny wakat dla nauczycieli psychologów znajdziemy m.in. w przedszkolu, szkole podstawowej i ponadpodstawowej lub ośrodkach wychowawczych. A jeśli nie chcemy pracować na umowie, to z takim wykształceniem można pokusić się o prowadzenie prywatnych zajęć dla dzieci i młodzieży, których zadaniem ma być integracja społeczna, nauka o współdziałaniu i aktywizacja pracy uczniów.


Studia podyplomowe to sposób na rozwój kariery zawodowej

Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów jest dostępne w ramach studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego. Uczelnia ta od przeszło 20 lat zajmuje się organizacją zajęć podnoszących kwalifikacje zawodowe i przez ten czas wypracowała najlepsze metody nauczania, które odpowiadają dzisiejszym potrzebom rynku i samym studentom. Dotyczy to zarówno formy prowadzenia studiów jak i wysokiego poziomu edukacji.

W przeciwieństwie do innych placówek edukacyjnych, WSKZ oferuje kształcenie o wiele bardziej nastawione na indywidualny tok nauczania. Umożliwia to tryb online, który wyklucza dojazdy na uczelnię, sztywny harmonogram zajęć i pilnowanie terminów. W tym przypadku to słuchacz decyduje o grafiku lekcji. I w żaden sposób nie odbija się to na poziomie przerabianych materiałów do nauki i kwalifikacjach otrzymywanych po pomyślnie zaliczonym egzaminie. W końcu nauka obejmuje ten sam zakres wiedzy co na studiach stacjonarnych: przygotowanie merytoryczne, podstawy dydaktyki, emisja głosu, pedagogika oraz metody pracy nauczyciela psychologa... A to wszystko w ramach zdobywania kwalifikacji pedagogicznych, które są niezbędne do pracy nauczyciela psychologa.

Z tym większym zaufaniem możemy zainwestować swój wolny czas na studia online, bowiem Uczelnia spełnia wymagania programowe regulowane przez MNiSW. Nie ma więc mowy o wybraniu drogi na skróty, a wręcz przeciwnie. Zapisując się na studia w WSKZ otrzymamy więcej swobody, jednak w parze z kompleksowym przygotowaniem do przyszłego zawodu.

Powrót do listy…