Psychologia sądowa – studia podyplomowe w EWSPiA

Psychologia sądowa – studia podyplomowe w EWSPiA

Chcesz zwiększyć swoje kompetencje i zdobyć dodatkowe kwalifikacje z zakresu szeroko rozumianej psychologii? Pragniesz zyskać awans zawodowy i rozwijać się? Postaw na studia podyplomowe w EWSPiA.

Wybierz studia podyplomowe w Europejskiej Wyższej Szkole Prawa i Administracji.

Psychologia sądowa to jedna z propozycji edukacyjnych w ofercie warszawskiej uczelni.

Do kogo adresowane są studia?

Słuchaczami mogą zostać absolwenci studiów wyższych, posiadający dyplom magistra lub licencjata.

Szczególnie polecane są jako uzupełnienie wiedzy zdobytej na kierunkach psychologia, prawo czy psychologia.

Wybierz dogodny tryb studiowania.

Tryb stacjonarny przewiduje określoną liczbę zjazdów odbywających się w weekendy w ciągu dwóch semestrów trwania studiów.

Distance learning wykorzystuje nowoczesne technologie pozwalające na realizację kształcenia na odległość. Na platformie e-learninowej zamieszczane są wykłady on-line oraz dodatkowe materiały dydaktyczne, streszczenia, skrypty, ćwiczenia, case study itp.

Jakie treści będą podejmowane w trakcie studiów?

Studia przybliżają obszary działania psychologa sądowego, zasady przeprowadzania przesłuchań zarówno w aspekcie prawnym, jak i psychologicznym, a także wiedzę z zakresu diagnozowania i orzekania psychologicznego.

Program kształcenia obejmuje kilka kluczowych modułów tematycznych.

Są to:

  • Psychologia sądowa
  • Psychologia w postępowaniu cywilnym oraz postępowaniu rodzinnym i opiekuńczym
  • Psychologia w postępowaniu karnym
  • Psychologia zeznań i wyjaśnień świadków

Jak wygląda rekrutacja?

Kandydaci dostarczają komplet dokumentów do Biura Rekrutacji.

Wymagane są:

  • kserokopia dyplomu (oryginał do wglądu lub kserokopia potwierdzona notarialnie „za zgodność z oryginałem”)
  • dowód osobisty (do wglądu)
  • Podanie o przyjęcie na studia (plik do pobrania)
  • umowa w dwóch egzemplarzach
  • 1 zdjęcie takie, jak do dowodu osobistego
  • dowód wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł.

Opłata roczna wynosi w trybie distance learning 5600 zł, w trybie niestacjonarnym – 5800 zł.

Przewidziane są zniżki dla absolwentów i studentów EWSPiA.


Więcej informacji na temat rekrutacji:

Europejskie Centrum Kształcenia Podyplomowego i Szkoleń EWSPA

+48 575 469 264

+48 505 374 881

szkolenia@ewspa.edu.pl

podyplomowe@ewspa.edu.pl

biznes@ewspa.edu.pl


Zobacz także Prezentację Uczelni

Powrót do listy…