​Rozmowa o muzyce z Piotrem Metzem? Tylko na studiach podyplomowych w Collegium Civitas

​Rozmowa o muzyce z Piotrem Metzem? Tylko na studiach podyplomowych w Collegium Civitas

Oferta Collegium Civitas jest przeznaczona zarówno do profesjonalistów, którzy pragną pogłębić wiedzę o muzyce i jej relacjach z mediami oraz udoskonalić warsztat dziennikarza, jak i melomanów czy fascynatów muzyki pragnących odbierać ją w sposób bardziej świadomy.

W Collegium Civitas trwa rekrutacja na studia podyplomowe Muzyka w mediach, które stanowią odpowiedź na potrzeby rynku i powszechne zainteresowanie młodego pokolenia tworzeniem, odtwarzaniem i wykonywaniem muzyki popularnej oraz wykorzystywaniem jej w mediach.

Innowacyjna oferta Collegium Civitas, przygotowana we współpracy z Fundacją Meakultura, jest przeznaczona zarówno do profesjonalistów (dziennikarzy, krytyków, popularyzatorów, kuratorów), którzy pragną pogłębić wiedzę o muzyce i jej relacjach z mediami oraz udoskonalić warsztat dziennikarza i krytyka muzycznego, jak i melomanów czy fascynatów muzyki pragnących odbierać ją w sposób bardziej świadomy. Słuchacze zdobywają wiedzę o funkcjonowaniu rynku muzycznego oraz praktyczne umiejętności pisania o muzyce, analizowania kultury muzycznej czy zjawisk z nią związanych.

Wysoki poziom merytoryczny i wybitni eksperci

Program studiów koncentruje się na trzech zakresach merytorycznych: kulturze muzycznej, widzianej z perspektywy różnych gatunków, stylów i epok historycznych, z akcentem na muzykę artystyczną XX i XXI wieku, muzykę filmową oraz muzykę popularną; warsztacie dziennikarza i krytyka muzycznego oraz popularyzatora muzyki; a także medialnych i technologicznych uwarunkowaniach muzyki i rynku muzycznego, wpływających na różne style wypowiedzi artystycznej, także w wymiarze praktycznym. Szeroki wachlarz osobowości wśród wykładowców stanowi zdecydowany atut proponowanej przez Collegium Civitas oferty. Zajęcia prowadzą m. in.: Piotr Metz - polski dziennikarz radiowy, jeden z założycieli i dyrektor muzyczny radia RMF FM; dr Marlena Wieczorek – muzykolog; prof. dr hab. Wojciech Józef Burszta - antropolog, kulturoznawca i eseista; dr hab. Małgorzata Gamrat - muzykolog, teoretyk muzyki; dr Grzegorz Piotrowski - muzykolog, wokalista; dr Mariusz Gradowski - muzykolog i kulturoznawca; Piotr Wawrowski - music programmer, promotor, DJ, dziennikarz, muzyk i producent; Robert Kamyk - producent, reżyser, menadżer.

Do muzyki podchodzimy w sposób indywidualny

Muzyka to temat rzeka, szczególnie dla pasjonatów, którzy poświęcają jej swoje życie. Program studiów kładzie nacisk na nowoczesne i wszechstronne pojmowanie kultury muzycznej, mediów oraz rynku muzycznego. To doskonała szansa na wymianę doświadczeń (zajmujemy się m.in. muzyką dawną i popularną, awangardową i komercyjną, od strony teorii i praktyki, medialnie i rynkowo, artystycznie i w kategoriach sprzedaży) oraz poznanie dziennikarstwa „od kuchni” – słuchacze mogą wziąć udział w wizytach studyjnych np. w Polskim Radiu, czy debiutować w piśmie meakultura.pl. Przedmioty w ramach studiów Muzyka w mediach pomagają w zrozumieniu funkcjonowania i poznaniu sektora muzycznego z wielu, bardzo różnych perspektyw, ponieważ łączą w sobie elementy zarówno muzykologii, jak i praktyki dziennikarskiej. Dają też możliwość zdobycia kontaktów i poznania zarówno dziennikarzy, producentów, jak też akademików.

Szerokie spektrum możliwości zawodowych – dla praktyków i teoretyków

Studia zapewniają zdobycie wiedzy i umiejętności, umożliwiających ubieganie się o pracę w mediach i instytucjach muzycznych oraz organizacjach pozarządowych – w charakterze dziennikarza i krytyka muzycznego oraz popularyzatora muzyki. Zajęcia są również dedykowane osobom, które chciałyby poszerzyć swoje kompetencje zawodowe (np. nauczycielom i wykładowcom akademickim), managerom kultury, pracownikom mediów, organizacji pozarządowych działających w sektorze kultury, przedstawicielom administracji państwowej i samorządowej zajmujących się kulturą, czy producentom muzycznym.

Szansa na nawiązanie kontaktów i dalszy rozwój

Collegium Civitas oferuje studia podyplomowe w 6 obszarach tematycznych: – Bezpieczeństwo i analiza informacji, Dziennikarstwo i nowe media, Psychologia i coaching, Socjologia, kultura i sztuka, Stosunki międzynarodowe i dyplomacja, Zarządzanie i marketing. Praktyczny wymiar studiów, stały kontakt z wykładowcami oraz możliwość nawiązaniakontaktów w danej branży, to wartości najbardziej cenione przez naszych słuchaczy. Wiele programów studiów podyplomowych jest kontynuowanych w formie regularnych kursów, czy spotkań absolwentów, co daje nam możliwość długoterminowego wspierania uczestników studiów w ich rozwoju zawodowym i osobistym.

Rekrutacja trwa!

Więcej informacji: TUTAJPowrót do listy…