Studia podyplomowe i kursy w Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Studia podyplomowe i kursy w Mazowieckiej Uczelni Medycznej

Mazowiecka Uczelnia Medyczna oferuje studia podyplomowe i kursy z zakresu nauk medycznych, zarządzania w opiece zdrowotnej oraz terapii pedagogicznej. Taka forma kształcenia to doskonałe rozwiązanie, by podnieść kompetencje zawodowe i świadomie kształtować własną ścieżkę kariery.

Chcesz poszerzyć zakres swoich kompetencji?

Planujesz zmianę pracy?

Mylisz o awansie zawodowym?

Wybierz studia podyplomowe w Mazowieckiej Uczelni Medycznej.

Dla kogo przewidziane są programy podyplomowe MUM?

Studia przeznaczone są dla lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, diagnostyków laboratoryjnych i innych przedstawicieli zawodów medycznych, ale także osób zajmujących się zarządzaniem instytucjami medycznymi, personelu biurowego klinik, szpitali, poradni, osób, którym znajomość prawa medycznego, praw pacjenta i zasad odpowiedzialności prawnej jest potrzebna w codziennej pracy zawodowej.

Oddzielną grupę słuchaczy stanowią nauczyciele, pedagodzy, psychologowie oraz absolwenci studiów magisterskich z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Jak wygląda oferta dydaktyczna MUM w zakresie kształcenia podyplomowego?

Do wyboru są następujące programy:

Osteopatia

Zarządzanie prawem medycznym

Organizacja i zarządzanie w służbie zdrowia

Koordynator oddziału medycznego

Opiekun medyczny osób starszych, chorych i niepełnosprawnych z elementami rehabilitacji

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Teoria integracji sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi

Terapia pedagogiczna uczniów z zaburzeniami rozwoju – dysleksja, dyskalkulia, dyspraksja, ADHD, SLI, zaburzenia zachowania

Terapia ręki.

Jak wyglądają studia?

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Studia podyplomowe w MUM trwają od dwóch do sześciu semestrów.

Programy kształcenia przygotowywane są przez uznanych praktyków, osoby z doświadczeniem w zakresie zagadnień medycznych oraz organizacji placówek ochrony zdrowia.

Starannie dobrana kadra dydaktyczna gwarantuje doskonałą jakość kształcenia, praktyczne przygotowanie do pracy. Zajęcia prowadzą wykładowcy MUM oraz goście - pracownicy medycznych ośrodków akademickich współpracujących z Uczelnią.

Studia kończą się napisaniem pracy dyplomowej i zdaniem egzaminu. Absolwenci uzyskują świadectwo i dyplom ukończenia studiów podyplomowych.

Mazowiecka Uczelnia Medyczna oferuje również specjalne kursy medyczne, przewidziane dla studentów, absolwentów oraz osób posiadającej przynajmniej wykształcenie średnie.

Więcej informacji w Biurze Rekrutacji:

ul. Rydygiera 8,
01-793 Warszawa
tel. 662 215 628

rekrutacja@wsmw.edu.pl


Zobacz również Prezentację Uczelni.

Powrót do listy…

Powiązane treści

Wybierz studia w Mazowieckiej Uczelni Medycznej
Mazowiecka Uczelnia Medyczna kształci położne
Chcesz zostać fizjoterapeutą? – studiuj w Mazowieckiej Uczelni Medycznej
Poznaj studia na pielęgniarstwie w Mazowieckiej Uczelni Medycznej