Studia podyplomowe i kursy w WSEiZ

Studia podyplomowe i kursy w WSEiZ

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie to uczelnia obecna od 20 lat na rynku edukacyjnym. Oprócz studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich Uczelnia dysponuje bogatą ofertą studiów podyplomowych, a także specjalistycznych kursów zawodowych czy językowych.

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie ma ponad 20-letnie tradycje na rynku edukacyjnym.

Dzięki na bieżąco dostosowywanej ofercie kształcenia, doskonałemu zapleczu dydaktycznemu, doborowi odpowiedniej kadry Uczelnia wypracowała sobie markę i rozpoznawalność nie tylko w Warszawie czy na Mazowszu.

Oprócz studiów licencjackich, inżynierskich oraz magisterskich Uczelnia dysponuje bogatą ofertą studiów podyplomowych, a także specjalistycznych kursów zawodowych czy językowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Studia podyplomowe

Jak zostać słuchaczem studiów podyplomowych?

Kandydaci muszą być absolwentami studiów licencjackich/inżynierskich lub magisterskich dowolnego lub konkretnego kierunku studiów.

Należy złożyć następujące dokumenty:

  • kwestionariusz
  • kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu)
  • 1 zdjęcie legitymacyjne
  • potwierdzenie opłaty wpisowego.

Oferta studiów podyplomowych

BIM – Building Information Modeling.

Akademia zarządzania kulturą

Rysunek i malarstwo.

Zarządzanie drogami - utrzymanie i eksploatacja.

Zarządzanie nieruchomościami - Property Management.

Menedżer energii.

Menedżer środowiska w przedsiębiorstwie.

Zdrowie i środowisko.

Samodzielny koordynator medyczny.

Odnawialne źródła energii, gospodarka wodna i odpadowa.

Samorządowy manager energii.

Zarządzanie podmiotem leczniczym.

Zarządzanie przedsiębiorstwem produkcyjnym.

Zarządzanie transportem i logistyka.

Inżynieria usług gastronomicznych.

Ergonomia, bezpieczeństwo i higiena pracy.


Specjalistyczne kursy

Projektowanie, wykonywanie i ocena merytoryczna odwodnień budowlanych i drogowych.

Intensywny kurs: mapping 3D.

Praktyczny poradnik architekta krajobrazu.

Kurs podstawowy AutoCad.

Kurs rysunku.

Kurs obsługi programu ArchiCAD.


Kursy językowe

Kursy języka polskiego.

Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku polskim.

Kursy przygotowawcze do podjęcia studiów w języku angielskim.


Akademickie kursy kompetencyjne


Szczegółowe informacje i zapisy:

Rektorat WSEiZ, Olszewska 12, Warszawa
tel.: 22 825 80 32 lub 35
rektorat@wseiz.pl


Zobacz także Prezentację WSEiZ w portalu


Powrót do listy…