Jakiego artykułu szukasz?

​Studia podyplomowe – kiedy warto rozpocząć?

Bogata oferta studiów podyplomowych w Polsce i ich różnorodność sprawia, że pojawia się coraz więcej pytań o to, czy warto takie studia podjąć i kiedy najlepiej to zrobić. Przyjrzyjmy się więc temu, jaki jest najlepszy czas na rozpoczęcie nauki na tych studiach. Takich okresów w życiu może być kilka.

​Studia podyplomowe – kiedy warto rozpocząć?

Studia podyplomowe od razu po studiach

Przede wszystkim należy pamiętać o tym, że aby rozpocząć studia podyplomowe należy posiadać tytuł ukończenia studiów I lub II stopnia.

Nie ma wymogu ani zaleceń, aby studia podyplomowe rozpoczynać bezpośrednio po ukończeniu studiów licencjackich, inżynierskich lub magisterskich. Co więcej, ta forma kształcenia stanowi inną niż studia wyższe formę kształcenia. Uczestnik studiów podyplomowych nie jest studentem w rozumieniu ustawy, więc nie przysługują mu prawa studenta, w tym prawo do stypendium. Dlatego też studiów podyplomowych nie należy traktować jako możliwości przedłużenia posiadania statusu studenta i korzyści, które się z tym wiążą (zniżki, stypendia, ubezpieczenia, itd.).

Warto studia podyplomowe rozpocząć od razu po uzyskaniu dyplomu tylko wtedy, kiedy ukończony kierunek studiów nie dał wystarczającej wiedzy do wykonywania pracy, którą podjęliśmy lub chcemy podjąć. Studia podyplomowe mają charakter praktyczny i prowadzone są w dużej mierze przez specjalistów z danej branży, dlatego warto je zainicjować, jeżeli chcemy znać praktyczne szczegóły pracy na konkretnym stanowisku.

Studia podyplomowe rozpoczęte od razu po studiach mogą być też ratunkiem dla osób, które nie mogą znaleźć zatrudnienia. Dają one szansę na szybkie przekwalifikowanie się lub uzupełnienie luk edukacyjnych. Taka sytuacja dotknęła Macieja, który ukończył ochronę środowiska.

„ - Za późno zrozumiałem, że wybór studiów przez pryzmat kierunku był błędem. Powinienem bardziej skupić się na czytaniu programu i zastanowić się nad doborem konkretnych przedmiotów. Nie zrobiłem tego, nikt mi wcześniej nie zwrócił na to uwagi. W efekcie, po uzyskaniu licencjata nie spełniałem ponad połowy wymagań z ofert pracy. Wymagania pracodawców rozmijały się z tym, czego się uczyłem. Żeby wybrnąć z tej sytuacji i nie tracić trzech lat nauki, wybrałem studia podyplomowe, które oprócz nowej wiedzy, tym razem przydatnej, dały mi też dodatkowy, szeroko uznawany certyfikat, który był mocnym argumentem podczas późniejszych rozmów o pracę.

Studia podyplomowe po kilku latach pracy

Studia podyplomowe wybiera wiele osób, które mają już za sobą kilkuletnie doświadczenia zawodowe. Takie podnoszenie swoich kompetencji daje szansę na awans oraz może być kolejnym znaczącym krokiem na ścieżce kariery. Planując swój rozwój zawodowy warto uwzględnić studia podyplomowe zawsze wtedy, kiedy chcemy uzyskać awans. Osoby z dyplomem ukończenia studiów podyplomowych są bardzo dobrze postrzegane przez pracodawców. Studia podyplomowe świadczą o chęci rozwoju i proaktywnej postawie. Informacje zarówno teoretyczne jak i praktyczne zdobywane na studiach podyplomowych odnoszą się zazwyczaj do bieżącej sytuacji w danej branży. Pozwalają więc na aktualizację dotychczasowej wiedzy i spojrzenie na wykonywaną pracę z innego punktu widzenia.

Niektóre osoby podejmują studia podyplomowe kilkukrotnie, aby zdobyć wiedzę także z dziedzin pokrewnych i tym samym poszerzyć swój zakres kompetencji. Często też chcą poznać specyfikę pracy w określonym środowisku jak np. Anna, która po latach postanowiła wrócić do Polski i przenieść tutaj swój biznes.

„ - Znaczącą część swojego życia spędziłam poza granicami kraju. Po ukończeniu studiów wyjechałam i prowadziłam m.in. swoje biuro projektowe, gdzie zajmowaliśmy się projektowaniem mieszkań i apartamentów. Studia w Polsce ukończyłam ponad dwie dekady temu. Kiedy postanowiłam wrócić, głównie ze względów osobistych, okazało się, że warunki w Polsce są inne niż te, do których przywykłam. Postanowiłam zrobić studia podyplomowe z architektury wnętrz po pierwsze po to, żeby poznać realia i trendy obowiązujące w kraju, a po drugie poznać ludzi, którzy na co dzień zajmują się działaniami, które sama chciałam realizować.

Studia podyplomowe dla doświadczonych pracowników, po kilkunastu latach pracy

Studia podyplomowe podejmowane są często przez doświadczonych specjalistów, którzy rozpoczynają nowy etap kariery jako menedżerowie. Kompetencji zarządzania innymi osobami lub projektami można nauczyć się właśnie na studiach podyplomowych. Dotychczasowa wiedza ekspercka zazwyczaj nie wystarcza, kiedy nowe zadania mają inny charakter niż dotychczasowe. Studia podyplomowe pozwalają w miarę szybko, pozyskać niezbędne kompetencje potrzebne w nowej roli. Przekonał się o tym Mariusz, który został awansowany na kierownika i nagle z osoby pracującej samodzielnie musiał nauczyć się koordynowania pracy 10-osobowego działu.

" - Zauważyłem, że nie potrafię odpowiednio szybko rozwiązywać pojawiających się problemów z organizacją pracy. Zdziwiłem się także ogromem nowych spraw do załatwienia każdego dnia. Moja specjalistyczna wiedza stała się zupełnie nieprzydatna na stanowisku kierowniczym, bo nie miałem czasu jej wykorzystywać. Zakres zadań na nowym stanowisku zupełnie rozminął się z moją dotychczasową działką. Ze względu na to, że zawsze wykonywałem swoją pracę najlepiej jak potrafiłem, postanowiłem nauczyć się,jak być dobrym menedżerem w swoim zespole. Po skończeniu podyplomówki poczułem się pewniej.

Studia podyplomowe w sytuacji zagrożenia

Studia podyplomowe to rozwiązanie dla osób, które wiedzą, że ich stanowisko pracy może zostać zlikwidowane czy to z powodu procesów restrukturyzacji, czy automatyzacji. W związku ze stale zmieniającym się otoczeniem biznesowym, na takie czynniki narażone są osoby na różnych etapach kariery.

Formuła studiów podyplomowych jest ściśle nastawiona na naukę umiejętności praktycznych, dlatego pozwalają one w krótkim czasie opanować potrzebne nowe umiejętności i dają możliwość dostosowania się do zmieniających się wymagań. Jest to także dobry sposób na zdobywanie wiedzy z zupełnie nowej dziedziny, czyli wstęp do przekwalifikowania się.

Studia podyplomowe to jedna z lepszych inwestycji we własną przyszłość na rynku pracy. Dla każdej osoby moment, w którym najlepiej podjąć naukę na podyplomówce będzie inny. Warto pamiętać o możliwości rozpoczęcia studiów podyplomowych w chwilach, gdy kariera zawodowa znajduje się na zakręcie.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie