Jakiego artykułu szukasz?

Studia podyplomowe w Krakowie

Kształcenie podyplomowe to obok specjalistycznych kursów i szkoleń sposób na podniesienie kwalifikacji, zdobycie dodatkowych kompetencji, również poznanie interesujących ludzi z określonej branży, możliwość wymiany doświadczeń, opinii. Uczelnie czy inne ośrodki kształcenia dostosowują swoją ofertę zgodnie z potrzebami rynku pracy, rozwojem określonych dziedzin, zapotrzebowaniem na określonych specjalistów.

Studia podyplomowe w Krakowie

Jak wygląda oferta studiów podyplomowych w Krakowie? Które uczelnie warto wziąć pod uwagę? Co można studiować w stolicy Małopolski?

Studia podyplomowe – dla kogo?

Studia podyplomowe kończą się uzyskaniem świadectwa. Dedykowane są absolwentom studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) lub magisterskich. Zazwyczaj sam dyplom wystarcza do podjęcia nauki, aczkolwiek niekiedy wymagane jest wykształcenie kierunkowe, posiadanie już pewnej wiedzy z danego obszaru tematycznego.

Programy podyplomowe realizowane są przeważnie w ciągu dwóch semestrów. Zdarzają się studia dłuższe, chociażby MBA przewidziane są na dwa lata kształcenia. Najczęściej są to zjazdy raz w miesiącu lub nieco częściej. Obecnie wybrane zajęcia bywają również przeprowadzane w trybie zdalnym.

Koszty studiów podyplomowych

Słuchacze muszą liczyć się z wydatkami rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy – zależnie od charakteru studiów i wymogów organizacyjnych (laboratoria, zajęcia warsztatowe podnoszą koszt kształcenia). Studia MBA z kolei to kwota znacznie wyższa. Międzynarodowe programy realizowane we współpracy z renomowanymi ośrodkami kosztują nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

Studia podyplomowe w Krakowie

Kształcenie na największej uczelni w tym ośrodku akademickim, czyli Uniwersytecie Jagiellońskim, to oferta poszczególnych wydziałów, a więc studia z zakresu biologii, chemii, fizyki, nauk prawniczych, przyrodniczych, medycznych, społecznych, programy z dziedziny informatyki czy języków obcych.

Kandydaci zainteresowani studiami na Politechnice Krakowskiej znajdą m.in. kierunki z zakresu architektury, energetyki, nieruchomości, infrastruktury transportowej, zarządzania środowiskiem oraz baz danych czy systemów sieciowych.

Krakowski Uniwersytet Ekonomiczny oprócz wydziałowych studiów z dziedziny ekonomii, finansów, prawa, nauk o jakości, zarządzania kapitałem ludzkim czy projektami innowacyjnymi organizuje kształcenie we współpracy z innymi uczelniami i jednostkami, jak choćby Małopolską Szkołą Administracji `Publicznej, Krakowską Szkołą Biznesu, the Association of Chartered Certified Accountants czy The Chartered Institute of Management Accoutants.

Wszystko o pszczelarstwie, florystyce, uprawie roślin zielarskich czy gospodarce łowieckiej znajdą słuchacze podyplomowych studiów organizowanych przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Tu również można zgłębiać tajniki winiarstwa, miodosytnictwa i browarnictwa.

Kilkadziesiąt propozycji podyplomowych oferuje Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN. To m.in. studia nauczycielskie oraz programy z obszaru nauk humanistycznych, przyrodniczych, ścisłych, społecznych, prawa czy sztuki.

Oferta Akademii Górniczo-Hutniczej to blisko 90 studiów podyplomowych z dziedziny inżynierii lądowej, automatyki, informatyki, elektroniki, robotyki, geologii, gazownictwa i zarządzania.

Wiele interesujących propozycji znaleźć można również w ofercie niepublicznych uczelni Krakowa.

Szczegółową ofertę studiów podyplomowych dostępnych w Krakowie znajdziecie TUTAJ.

Wyszukiwarka programów podyplomowych

Czytaj również

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie