​Studia podyplomowe w Politechnice Świętokrzyskiej

​Studia podyplomowe w Politechnice Świętokrzyskiej

Politechnika Świętokrzyska oferuje szeroki wachlarz programów studiów podyplomowych, kursów i MBA. Szczegóły poniżej.

Politechnika Świętokrzyska oferuje wiele interesujących kierunków studiów podyplomowych. To odpowiedź na potrzeby rynku. Osoby aktywne zawodowe chcą zdobyć dodatkowe wykształcenie, poszerzyć swoje kompetencje, wyspecjalizować się w określonej dziedzinie, podnieść kwalifikacje i w konsekwencji osiągnąć awans i więcej zarabiać. Motywacją podjęcia studiów podyplomowych bywa chęć zmiany, rozwój zawodowy w całkiem nowym obszarze.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków, ekspertów w konkretnych dziedzinach.

Studia podyplomowe trwają 1 lub 1,5 roku. Zjazdy organizowane są co dwa tygodnie w weekendy. Wymogiem przyjęcia na studia jest posiadanie dyplomu licencjata, magistra lub inżyniera dowolnego lub konkretnego kierunku studiów.

Studia podyplomowe w Politechnice Świętokrzyskiej przewidziane dla absolwentów architektury, budownictwa, inżynierii środowiska, energetyki lub pokrewnych:

Studia dla osób z dyplomem kierunków technicznych:

Kierunki przewidziane dla absolwentów studiów technicznych, prawniczych, ekonomicznych lub z zakresu zarządzania:

Studia dla osób z dyplomem dowolnego kierunku:

Warunkiem rozpoczęcia studiów jest złożenie we wskazanym terminie kompletu wymaganych dokumentów oraz wpłata I raty czesnego.

Koszt studiów w zależności od wybranego kierunku waha się od 3100 zł do 5000 zł – kwoty obowiązujące przy wpłacie jednorazowej.

Program dla menedżerów

Dodatkową propozycją dla menedżerów, posiadających staż pracy i praktykę zawodową jest MBA (Executive Master of Business Administration). Zajęcia prowadzone przez trenerów biznesu kładą nacisk na praktyczne ćwiczenia, case study, gry menedżerskie, warsztaty, prezentacje, wykłady interaktywne.

Absolwenci dwuletniego programu otrzymują dyplom dodatkowo sygnowany przez IAE Aix-Marseille Graduate School of Management. Jest on przepustką do najwyższych szczebli kadry zarządzającej, rad nadzorczych spółek, czy zarządów przedsiębiorstw.

Jeden semestr kosztuje 7900 zł netto.

Warto już teraz zarezerwować sobie miejsce:

Powrót do listy…