Studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

Studia podyplomowe w Szkole Głównej Służby Pożarniczej

SGSP oferuje studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa, identyfikacji zagrożeń, badania przyczyn pożarów, ratownictwa chemicznego, likwidacji skażeń.

Szkoła Główna Służby Pożarniczej jest publiczną uczelnią, kształcącą strażaków Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy służb i straży oraz osoby cywilne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony ludności.

SGGW oferuje studia I oraz II stopnia na kierunkach: Inżynieria bezpieczeństwa i Bezpieczeństwo wewnętrzne, a także studia podyplomowe, kursy i szkolenia.

Misją Szkoły Głównej Służby Pożarniczej jest kształcenie kadry oficerskiej dla potrzeb rozwoju ochrony przeciwpożarowej oraz kadr o najwyższych kwalifikacjach w zakresie: oceny stanu zagrożeń cywilizacyjnych i naturalnych, ochrony życia, zdrowia, mienia, także wychowanie studentów w poczuciu patriotyzmu, ofiarności w służbie i w pracy, w poszanowaniu dyscypliny służby i pracy.

Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego i Wydział Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego SGSP oferują studia podyplomowe z zakresu:

Edukacja dla bezpieczeństwa
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich w Państwowej Straży Pożarnej
Przeszkolenie zawodowe przygotowujące do zajmowania stanowisk związanych z kierowaniem działaniami ratowniczymi
Zapobieganie pożarom i awariom
Ratownictwo chemiczne, identyfikacja zagrożeń i likwidacja skażeń
Ochrona przeciwpożarowa lasu
Inżynieria Pożarowa Budynków
Badanie przyczyn pożarów i okoliczności ich powstania
Zarządzanie Bezpieczeństwem Wewnętrznym Państwa na poziomie strategicznym
Zarządzanie Ciągłością Działania Infrastruktury Krytycznej

Więcej informacji:

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ
01-629 WARSZAWA
UL. SŁOWACKIEGO 52/54

sgsp@sgsp.edu.pl

Powrót do listy…