Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej

Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej to uczelnia z tradycjami, stabilną pozycją na rynku edukacyjnym. Oprócz kierunków na studiach licencjackich i magisterskich, Uczelnia dysponuje bogatą ofertą studiów podyplomowych i kursów. Zajęcia prowadzone są w Warszawie i Nowym Sączu.

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej to uczelnia z tradycjami, stabilną pozycją na rynku edukacyjnym. Oprócz kierunków na studiach licencjackich i magisterskich, Uczelnia dysponuje bogatą ofertą studiów podyplomowych i kursów. Zajęcia prowadzone są w Warszawie i Nowym Sączu.

Dlaczego warto skończyć studia podyplomowe?

Studia podyplomowe stanowią poświadczenie dodatkowych kwalifikacji. Wybierają je osoby, które chcą poszerzyć swoje kompetencje, wyspecjalizować się w węższym obszarze, zwiększyć wartość na rynku pracy, osiągnąć awans zawodowy, rozpocząć pracę w innej niż dotychczas dziedzinie.

Jak rozpocząć studia podyplomowe w WSP?

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby, które ukończyły studia licencjackie lub magisterskie. Rekrutacja trwa do 30 września 2019 r.

Warunkiem przyjęcia jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, tj.:

 • dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 2 zdjęć legitymacyjnych
 • kserokopii dowodu osobistego
 • wypełnionego i podpisanego kwestionariusza osobowego

oraz podpisanie umowy o warunkach prowadzenia kształcenia i odpłatności za studia.

Przewidziane są zniżki dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny, Karty Warszawiaka oraz członków nauczycielskich związków zawodowych.

Jak wyglądają studia podyplomowe w WSP?

Studia trwają dwa lub trzy semestry. Odbywają się w trybie zaocznym. Absolwenci uzyskują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych.

Oferta Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości Beaty Mydłowskiej w zakresie studiów podyplomowych:

 • Kwalifikacje pedagogiczne. Absolwenci zyskują prawo wykonywania zawodu nauczyciela. 3-semestralne studia kosztują 3000 zł.
 • Doradztwo zawodowe i personalne osób ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnych. 2-semestralne studia przygotowują do pracy doradcy zawodowego. Koszt studiów to 4000 zł.
 • Edukacja, rewalidacja i terapia osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Studia trwają 2 semestry, przygotowują do pracy edukacyjno-terapeutycznej. Koszt to 2800 zł.
 • Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną. Ukończenie studiów uprawnia do pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej. 3-semestralne studia kosztują 4200 zł.
 • Prawo oświatowe i reforma edukacji. 2-semestralne studia kosztują 2400 zł.
 • Psychodietetyka. Studia przygotowują specjalistów z zakresu doradztwa żywieniowego, poszerzają warsztat pracy fizjoterapeutów, lekarzy i personelu medycznego pracujących na co dzień z pacjentami dotkniętymi chorobami o podłożu metabolicznym. 2-semestralne studia kosztują 3800 zł.
 • Fryzjerstwo i kosmetologii ogólna. 2-semestralne studia stanowią uzupełnienie kompetencji osób zajmujących się fryzjerstwem, stylizacją, doradztwem modowym, kosmetyką oraz nauczycieli praktycznej nauki zawodu. Koszt wynosi 5000 zł.
 • Doradztwo zawodowe. Studia trwają 2 semestry, koszt to 2000 zł. Przygotowują do pracy w roli doradcy zawodowego w różnych instytucjach i organizacjach, w szczególności w placówkach oświatowych.
 • Administracja publiczna. 2-semestralne studia przygotowują do podjęcia zatrudnienia w placówkach administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej, w szczególności do sprawowania w nich funkcji kierowniczych. Kosztują 2000 zł.

Kontakt w sprawie rekrutacji:

ul. Kaleńska 3, 04 367 Warszawa

tel.: 22 870 00 01, 518 957 332

e-mail: dziekanat@wspkosmetologia.pl


Uczelnia prowadzi ponadto liczne certyfikowane kursy:

 • Depilacja laserowa Vectus.
 • Zabiegi kosmetologiczne z wykorzystaniem lasera Harmony.
 • Makijaż artystyczny i kreowanie wizerunku.
 • Leczenie cellulitu w gabinecie kosmetycznym.
 • Nowoczesne metody złuszczania naskórka.
 • Kurs przedłużania i zagęszczania rzęs.
 • Manicure hybrydowy.
 • Makijaż permanentny.
 • Aromaterapia.
 • Innowacyjne techniki spa.
 • Masaż leczniczy.
 • Masaż relaksacyjny.
 • Masaż bańką chińską.
 • Masaż gorącymi kamieniami.
 • Obsługa klienta.
 • Dieta Mind.
 • Dietetyka sportowa i suplementacja w sporcie.
 • Kształtowanie kobiecej sylwetki.
 • Wegetarianizm w kontekście kształtowania sylwetki.
 • Dietoterapia dzieci – otyłość i choroby genetyczne.
 • Dietoterapia i żywienie kliniczne w onkologii.
 • Praktyczna dietoterapia cukrzycy.
 • Narzędzia coachingowe w pracy z pacjentem.
 • Żywienie w placówkach oświatowych.
 • Praktyka indywidualna w poradnictwie żywieniowym.
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 • Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczej.
 • Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu.
 • Kurs pedagogiczny dla trenerów i wykładowców pozaszkolnych form edukacyjnych.
 • Trening umiejętności pracy z grupą
 • Szkolenie z kompetencji coachingowych w edukacji.
 • Kurs socjoterapii.
 • Arteterapia.
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 • Terapia pedagogiczna.
 • Warsztaty komunikacji interpersonalnej.
 • Warsztaty kompetencji społecznych.
 • Technologie informacyjne w edukacji.
 • Informatyczne z certyfikatem ECDL.
 • Emisja głosu.
Powrót do listy…