Studia podyplomowe z energetyki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach

Studia podyplomowe z energetyki w Wyższej Szkole Technicznej w Katowicach
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach uruchomiła studia podyplomowe: Energetyka współczesna. Procesy, Procedury, Projektowanie (Technologia, Budownictwo, Architektura), które adresowane są do wszystkich absolwentów uczelni, w szczególności architektów, absolwentów kierunku budownictwo, pracowników branży energetycznej.

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach wraz z Głównym Instytutem Górnictwa w Katowicach uruchomiła studia podyplomowe: Energetyka współczesna. Procesy, Procedury, Projektowanie (Technologia, Budownictwo, Architektura), które adresowane są do wszystkich absolwentów uczelni, w szczególności architektów, absolwentów kierunku budownictwo, pracowników branży energetycznej i innych specjalności, jak również do pracowników administracji różnych szczebli oraz działaczy samorządowych czynnych zawodowo, którzy chcą podnieść swoje kwalifikacje i zdobyć nowe umiejętności.

Celem studiów jest przekazanie wiedzy z zakresu szeregu zagadnień dotyczących współczesnej energetyki, ze szczególnym naciskiem na procesy zachodzące w tym obszarze, obowiązujące procedury określające zasady eksploatacji, powstawania i przetwarzania oraz wykorzystania energii, a także projektowania obiektów związanych z powstawaniem i przetwarzaniem energii oraz obiektów energię te zużywających.

Całość procesów, procedur i projektowania przy uwzględnieniu współczesnych zasad ekologii, zrównoważonego rozwoju i synergii wszystkich wymienionych elementów powinna pomóc przyszłym absolwentom tych studiów w realizacji nowoczesnych, opartych o współczesną energetykę, rozwiązań architektonicznych, urbanistycznych i technologicznych.

Czas trwania 1 rok / 2 semestry / 240 godzin
Koszt 2450 zł / semestr

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń i wyjazdów seminaryjnych prowadzone są zarówno w siedzibie Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach przy ul. Rolnej 43, jak i w siedzibie Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, przy Al. Korfantego 79 A.

Szczegółów udziela sekretariat Centrum Szkoleniowo – Informacyjnego GIG tel. 32 259 26 17 lub 32 259 26 04

Powrót do listy…