Zarządzanie i przywództwo w oświacie - studia podyplomowe w ISP UJ

Zarządzanie i przywództwo w oświacie - studia podyplomowe w ISP UJ

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz przywództwa edukacyjnego.

Zarządzanie i przywództwo w oświacie – studia podyplomowe w Instytucie Spraw Publicznych UJ

Umiejętne zarządzanie oświatą jest jednym ze sposobów na nieustanne podnoszenie jakości polskich szkół i innych placówek oświatowych różnego szczebla.

Celem studiów podyplomowych jest doskonalenie umiejętności i poszerzanie wiedzy nauczycieli, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać dodatkowe i wymagane kwalifikacje z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz przywództwa edukacyjnego.

Studia te pozwalają uzyskać kwalifikacje umożliwiające pełnienie funkcji dyrektora lub innej funkcji kierowniczej w oświacie. Studia przygotowują przyszłych dyrektorów do samodzielnego zarządzania instytucjami oświatowymi oraz kształtują umiejętności praktycznego posługiwania się wiedzą z zakresu zarządzania i przywództwa edukacyjnego, przy jednoczesnym uwrażliwianiu na społeczny i partycypacyjny kontekst zarządzania.

W programie przewidziano następujace bloki zagadnień:

• Przywództwo edukacyjne w szkole - 18h
• Przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego - 24h
• Polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku - 20h
• Zarządzanie ludźmi w szkole - 24h
• Zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym
- 39h
• Zarządzanie własnym rozwojem zawodowym - 20h
• Praktyczne aspekty kierowania szkołą - 35h
• Seminarium dyplomowe - 30h

Więcej informacji na temt studiów znajdziesz TUTAJ

Powrót do listy…