Zarządzanie zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych na PŚ

Zarządzanie zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych na PŚ

Studia podyplomowe "Zarządzanie zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych” są organizowane przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych we współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

Politechnika Śląska zaprasza na jedyne w Polsce studia podyplomowe - "Zarządzanie zasobami ludzkimi w infrastrukturze i operacjach lotniczych”.

Studia obejmują praktyki w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice, naukę latania bezzałogowym statkiem powietrznym, trening umiejętności psychospołecznych, zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych form przekazywania wiedzy.

Zajęcia poprowadzą praktycy z wieloletnim doświadczeniem pracy w m.in.: Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Parlamencie Europejskim, Szefostwie Służby Ruchu Lotniczego Sił Zbrojnych RP, Międzynarodowym Porcie Lotniczym Katowice w Pyrzowicach czy Europejskiej Agencji Nawigacji Satelitarnej, liniach lotniczych.

Studia są organizowane przez Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych we współpracy z Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej Politechniki Śląskiej.

W programie znajdują się następujące przedmioty: Podstawy zarządzania, Psychologia pracy i organizacji, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ochrona środowiska w lotnictwie, Zarządzanie relacjami społecznymi, Prawo i przepisy lotnicze, Czynnik ludzki (Humans Factor) w lotnictwie, Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Zarządzanie bezpieczeństwem w porcie lotniczym, Zarządzanie infrastrukturą lotniskową, Lotniskowe służby operacyjne, Aviation English, Frazeologia lotnicza, Eksploatacja bezzałogowych statków powietrznych, Implementacja PBN w lotnictwie, Zarządzanie ruchem lotniczym.

Czas trwania: 2 semestry.

Dni uczęszczania: sobota, niedziela, co dwa tygodnie.

Koszt studiów to 3800 zł (2 semestry x 1900 zł).

Podczas studiów przewidziano trening umiejętności kierowniczych, szkolenie latania bezzałogowym statkiem powietrznym, projekt badawczy oraz 45 godzin praktyk w porcie lotniczym. Studia kończą się egzaminami z zakresu treści kształcenia realizowanych w toku studiów.

Kryteria przyjęć: Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów licencjackich i magisterskich.

Zapisy przyjmuje sekretariat Centrum: mgr Marta Jackowska - tel. (+48) 32 603 40 58, e-mail: marta.jackowska@polsl.pl

Informacja także na stronie: http://www.ckkl.2ap.pl/index.php/11-o-centrum-opis...

Powrót do listy…