Zostań menedżerem najwyższego szczebla – studiuj Executive MBA w WSHiU

Zostań menedżerem najwyższego szczebla – studiuj Executive MBA w WSHiU

Rozwijające się przedsiębiorstwa potrzebują wykwalifikowanych menedżerów. Osób, które oprócz wiedzy o ich funkcjonowaniu będą posiadały praktyczne umiejętności, predyspozycje przywódcze i razem z podległym zespołem będą budować nową, lepszą jakość usług.

Jedną z dróg uzyskania kompetencji pozwalających sprostać wyzwaniom świata biznesu jest program Executive Master of Business Administration, organizowany w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu.

Studia realizowane są w Poznaniu, Warszawie, Gdańsku i Katowicach. Trwają 2 semestry, łącznie obejmują 300 godzin.

Program kształcenia na EMBA został opracowany w taki sposób, by łączyć kompetencje z zarządzania, finansów, ekonomii, prawa, administracji oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich.

Szczególny nacisk kładzie się na zajęcia praktyczne i stały kontakt z ekspertami, prowadzącymi zajęcia, będącymi ekspertami w swoich dziedzinich nauczania

Studia Executive MBA to przepustka do lepszej przyszłości zawodowej.

Jakie korzyści dają studia EMBA?

 • uzyskanie prestiżowego dyplomu
 • dostęp do stanowisk zarezerwowanych dla wyselekcjonowanej grupy menedżerów najwyższego szczebla kierowniczego, najczęściej w firmach międzynarodowych
 • kompetencje uprawniające do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa
 • możliwość poznania wielu inspirujących ludzi
 • szansa zbudowania sieci nowych relacji biznesowych
 • pozyskanie umiejętności realizowania zadań kierowniczych w środowisku międzynarodowym.

Dlaczego warto wybrać EMBA w WSHiU?

 • Kadrę stanowią praktycy biznesu, przedsiębiorcy, menedżerowie, eksperci w swoich dziedzinach, doświadczeni profesorowie – sprawdzony zespół wykładowców i partnerów Uczelni.
 • Interaktywny charakter zajęć pozwala słuchaczom brać czynny udział w toku omawianych zagadnień, prezentowanych case-ów, analizowanych problemów z praktyki biznesowej.
 • System networking.
 • Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu metody ABL.
 • Program studiów skrojony pod potrzeby rynku pracy, uwzględniający oczekiwania pracodawców i wymogi efektywnego zarządzania.

Kto może zostać słuchaczem programu EMBA w WSHiU?

Propozycja skierowana są do absolwentów studiów I i II stopnia.

Kandydaci powinni posiadać doświadczenie w zakresie zarządzania.

Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Studia EMBA trwają dwa semestry. Koszt całego cyklu kształcenia to 20000 zł oraz 500 zł kwota wpisowego.

Arkadiusz, student pierwszego semestru EMBA, realizowanego w Poznaniu:

„ - Zaletą studiów organizowanych przez Wyższą Szkołę Handlu i Usług jest mi.in. to, że słuchaczami są osoby będące na różnym etapie kariery menedżerskiej, zatrudnieni w przedsiębiorstwach reprezentujących różnorodne sektory gospodarki. To pozwala na nawiązanie cennych, rozwojowych kontaktów biznesowych i wymianę doświadczeń w trakcie zajęć. Szansa awansu zawodowego i związany z nim wzrost wynagrodzenia są w stanie szybko zrekompensować niewątpliwie wysoki koszt studiów. Osoby, które ukończyły studia mogą zostać członkami elitarnych klubów absolwentów, poszerzając grono swoich znajomych o wpływowe postaci świata biznesu”.

Szczegółowe informacje związane z rekrutacją uzyskać można pod adresem:

ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 217/219
61-485, Poznań

tel.: +48 572 350 224
e-mail: magdalena@wshiu.poznan.pl


Zobacz także Prezentację WSHiU

Powrót do listy…

Powiązane treści

Studiuj bezpieczeństwo narodowe w WSHiU
Chcesz być managerem? Wybierz zarządzanie w WSHiU w Poznaniu
​Studia podyplomowe we WSHiU gwarancją sukcesu zawodowego
​Wybierz studia w Wyższej Szkole Handlu i Usług
Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna w WSHiU
Studiuj logistykę w WSHiU i zdobądź perspektywiczny zawód
Zdobądź stabilny zawód - studiuj finanse i rachunkowość w WSHiU
Turystyka i rekreacja w WSHiU
Życie studenckie w WSHiU w Poznaniu