Terroryzm i zagrożenie hybrydowe

Collegium Civitas w Warszawie

Collegium Civitas w Warszawie

00-901 Warszawa
pl. Defilad 1, Pałac Kultury i Nauki, XII piętro
tel. 22 656 71 89
rekrutacja@civitas.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Słuchacze studiów Terroryzm i zagrożenia hybrydowe uzyskują dostęp do wiedzy i umiejętności w obszarze najważniejszych zagrożeń i wyzwań stojących przed Polską i jej międzynarodowymi partnerami. Słuchacze studiów staną się cennymi zasobem w systemie bezpieczeństwa antyterrorystycznego.

Atuty studiów:

 • zajęcia z praktykami zajmującymi się obszarem konfliktów asymetrycznych i hybrydowych
 • doświadczona kadra
 • kompleksowy program

Zdobędziesz praktyczne umiejętności z zakresu:

 • analizy zagrożeń bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego
 • identyfikowania i definiowania współczesnych zagrożeń
 • szkolenia członków zespołu w dziedzinie reagowania na współczesne zagrożenia bezpieczeństwa, zwłaszcza zagrożenia terrorystyczne
 • współczesnych form terroryzmu i mechanizmów stosowanych przez organizacje terrorystyczne
 • radzenia sobie zarówno na poziomie prywatnym, jak i zawodowym w sytuacjach zagrożenia terrorystycznego.

Perspektywy zawodowe:

 • administracja publiczna
 • służby i instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo
 • edukacja dla bezpieczeństwa
 • podnoszenie kompetencji w tych dziedzinach

Doskonale wykształconą kadrę poznasz - TUTAJ

Kontakt

Dział Rekrutacji Collegium Civitas
tel. 22 656 71 89
email: rekrutacja@civitas.edu.pl
pokój 1210, Pałac Kultury i Nauki, 12 piętro
plac Defilad 1, 00-901 Warszawa

Koszty

5000 zł w całości za rok (6 x 900 zł w ratach za rok, 2 x 2500 zł w całości za semestr)

Czas trwania

1 rok (2 semestry)

Warto również wiedzieć

Studia są przeznaczone dla osób, których zainteresowania bądź wykonywany zawód związane są z szeroko pojętym bezpieczeństwem i edukacją dla bezpieczeństwa, a w szczególności do:

 • pracowników i funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej zajmujących się bezpieczeństwem,
 • pracowników think-tanków,
 • pracowników firm konsultingowych i doradczych,
 • dziennikarzy,
 • nauczycieli zajmujących się tą problematyką na różnych poziomach nauczania.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie