Fizjoterapia dna miednicy

Gdański Uniwersytet Medyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny

80-210 Gdańsk
ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a
tel. 58 349 1345
magdalena.juszko@gumed.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Fizjoterapia dna miednicy jest intensywnie rozwijającym się kierunkiem fizjoterapii. To studia dla tych, którzy chcą rozwijać swoje kompetencje w fizjoterapii dysfunkcji dna miednicy, a także dla tych którzy rozpoczynają proces specjalistycznego szkolenia w tym obszarze.

Zajęcia przygotowywać będą do pracy indywidualnej w samodzielnych podmiotach oraz w obszarach szpitalnych. Program studiów obejmuje zagadnienia fizjoterapii dna miednicy kobiet, mężczyzn oraz dzieci, fizjoterapii anorektalnej, jak również okołoporodowej. To program, który w holistyczny sposób pozwoli objąć pacjentów z dysfunkcjami dna miednicy – od fizjoterapii przez zagadnienia lekarskie, psychologiczne, dietetyczne czy pielęgnacyjne. Zaproponowany program pomoże także osobom przygotowującym się do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej zrozumieć prawne i zarządcze aspekty.

Dla kogo studia?

Studia na kierunku Fizjoterapia dna miednicy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego są przeznaczone dla osób, które mają prawo wykonywania zawodu fizjoterapeuty. Wyjątek stanowią osoby posiadające wykształcenie kierunkowe, aktualnie ubiegające się o przyznanie prawa wykonywania zawodu. Zajęcia będą się odbywały 1-2 razy w miesiącu w formie dwu lub trzydniowych sesji. Formą zajęć będą wykłady, seminaria oraz zajęcia praktyczne na oddziałach szpitalnych i części ambulatoryjnej UCK.

Podczas studiów będzie okazja do zapoznania się nowoczesnymi technikami diagnostycznymi opartymi o najnowsze wytyczne międzynarodowych towarzystw naukowych, w tym m.in.: protokołami oceny mięśni dna miednicy, rozejścia mięśni prostych brzucha, całościowej oceny pacjenta w kontekście zaburzeń dna miednicy, wykorzystywania odpowiednich skal oraz kwestionariuszy. Przedstawione zostaną możliwości wykorzystania badania USG w fizjoterapii dna miednicy oraz interpretacji wyników uroflowmetrii czy badania urodynamicznego, manometrii i badań laboratoryjnych.

Przedmioty nauczania

Semestr I

 • Anatomia dna miednicy (8 godz.)
 • Fizjologia (6 godz.)
 • Diagnostyka funkcjonalna w fizjoterapii (26 godz.)
 • Zaburzenia dna miednicy. Diagnostyka oraz formy leczenia (19 godz.)
 • Fizjoterapia w zaburzeniach uroginekologicznych (36 godz.)
 • Fizjoterapia w rozejściu mięśni prostych brzucha (11 godz.)
 • Fizjoterapia w operacyjnym leczeniu dysfunkcji dna miednicy (24 godz.)
 • Fizjoterapia w dolegliwościach bólowych (23 godz.)
 • Regulacje prawne i jakość usług medycznych w kontekście wykonywania zawodu fizjoterapeuty (11 godz.)

Semestr II

 • Fizjoterapia w okresie okołoporodowym (39 godz.)
 • Farmakoterapia stosowana w dysfunkcjach dna miednicy (3 godz.)
 • Fizjoterapia w zaburzeniach seksualnych (12 godz.)
 • Aspekty psychologiczne istotne w usprawnianiu pacjentów z dysfunkcjami dna miednicy (14 godz.)
 • Dieta (4 godz.)
 • Fizjoterapia mężczyzn (17 godz.)
 • Fizjoterapia anorektalna (16 godz.)
 • Fizjoterapia w pediatrii (15 godz.)
 • Egzamin końcowy

Kontakt

Osoby zainteresowane studiami powinny kontaktować się z Panią Magdaleną Juszko:

telefon: 59 349 13 45

e-mail: magdalena.juszko@gumed.edu.pl

Koszty

6 000 zł / semestr. Opłatę za studia podyplomowe można podzielić na dwie lub cztery raty.

Czas trwania

Dwa semestry (286 godzin zajęć), tryb niestacjonarny, zjazdy weekendowe.

Warto również wiedzieć

Rekrutacja na studia trwa do 15 września.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie