Kosmetologia – Medycyna Estetyczna dla lekarzy

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

31-158 Kraków
ul. Krowoderska 73
tel. 631 54 40, 423 38 40
Strona programu

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Kosmetologia - Medycyna Estetyczna dla Lekarzy to pierwsza w Europie kompleksowa oferta, jedyna w Polsce z dużą ilością zajęć praktycznych przygotowana dla lekarzy zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny.

Poszerzenie kwalifikacji w zakresie:

 • zastosowania toksyny botulinowej
 • wypełniania tkanek miękkich substancjami poprawiającymi objętość skóry
 • odmładzania skóry za pomocą urządzeń specjalistycznych
 • wykonywanie mezoterapii igłowej
 • wykorzystywania laserów w medycynie estetycznej
 • pielęgnacji skóry zmienionej chorobowo
 • przeprowadzania zabiegów takich jak peelingi medyczne

Studia przygotowują również do:

 • kierowania gabinetami medycyny estetycznej, bioodnowy i SPA
 • personalizowania usług dla indywidualnych pacjentów (od doboru zabiegów po pielęgnację domową)
 • adzoru pracy kosmetyczek i kosmetologów w gabinecie.

Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych kierunków: Lekarskiego(lekarze medycyny), Stomatologii.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. Ustaw z 2004 r, nr 231, poz. 2326) absolwent wyżej wymienionych studiów może ubiegać się o przyznanie 40 punktów edukacyjnych w ramach doskonalenia zawodowego. Decyzja o zaliczeniu punktów należy do Okręgowej Izby Lekarskiej i KWSPZ nie ponosi odpowiedzialności.

Obejrzyj również


Kontakt

Kierownik Studiów Podyplomowych:

dr hab. Barbara FRĄCZEK

e-mail: [email protected]

Rekrutacja:

Krakow­ska Wyższa Sz­koła Pro­mo­cji Zdro­wia z sie­dzibą w Krako­wie

ul. Kro­woder­ska 73, 31-158 Kraków

Ad­res do ko­respon­den­cji:

al. A. Grott­gera 1, 30-035 Kraków
tel./fax +48 12 631 54 40
tel./fax +48 12 423 38 40
tel./fax +48 12 633 45 56

e-ma­il: in­fo­@kw­spz.pl
www.kw­spz.pl

Facebo­ok: www.facebo­ok.com/Krakow­ska­Wyz­szaSz­ko­laPro­mo...

You Tu­be: http://www.youtu­be.com/user/KW­SPZ

Koszty

W sprawie kosztów skontaktuj się z Uczelnią.

Czas trwania

Nauka trwa 2 semestry.

Warto również wiedzieć

Program studiów

Tego rodzaju studia to pierwsza w Europie kompleksowa oferta kształcenia, jedyna w Polsce z dużą ilością zajęć praktycznych przygotowana dla lekarzy zainteresowanych pracą w tym najpopularniejszym obszarze medycyny.

W programie nauczania między innymi szkolenia: BOTOKS, WYPEŁNIACZE, LASERY, MEZOTERAPIA IGŁOWA

Słuchacze otrzymują Świadectwo Ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie Kosmetologii – Medycyny Estetycznej dla Lekarzy zgodnie z Rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 XII 2008 r.

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie