Inżynieria ropy i gazu

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska

80-233 Gdańsk
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
tel. 348 67 00
wojciech.olszewski@pg.gda.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Słuchacze studiów poprzez udział w wykładach, ćwiczeniach, projektach i laboratoriach mogą poznać lub też pogłębić współczesną wiedzę z podstawowych metod identyfikacji, eksploracji i eksploatacji złóż ropy i gazu, ze szczególnym uwzględnieniem zasobów w formacjach łupkowych, zarówno na obszarach lądowych, jak i morskich.

Studia dedykowane absolwentom wyższych uczelni umożliwiają zdobycie podstawowej wiedzy profesjonalnej przydatnej do prac w zakresie funkcjonowania wiertni, jak i nabycie kompetencji specjalistycznych dotyczących bezpieczeństwa, przepisów prawa, pomocniczych prac serwisowych oraz zapoznanie z dokumentacją techniczną zgodną ze standardami wiodących firm światowych (Oilfield Units System), stosowaną we współczesnym przemyśle naftowym, przydatną również w wykonywaniu prac pomocniczych i obsłudze pól naftowych oraz serwisie urządzeń i zaopatrzeniu platform wiertniczych.

Warunkiem otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej w specjalności Inżynieria ropy i gazu jest zdanie przeglądowego egzaminu końcowego, zaliczenie raportu zawierającego opracowane przez zespół wybrane zagadnienie przedmiotowe oraz jego seminaryjna prezentacja.

Kontakt

Więcej informacji:

mgr inż. Wojciech Olszewski, z-ca kierownika studiów
Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

sekretariat studiów: pokój 230
tel. 48 58 347 21 50
kom. 48 604 684 118
fax. 48 58 348 63 72
e-mail: wojciech.olszewski@pg.gda.pl

Koszty

5600 zł za całość studiów, opcja wpłaty w 2 ratach po 2800 zł

Czas trwania

2 semestry, 240 godzin

Warto również wiedzieć

Program studiów obejmuje nauczanie przez dwa semestry, łącznie około 240 godzin, zajęcia prowadzone są w piątki, w godz. 17.00 - 20.30 i soboty, w godz. 9.15 - 17.00 (z przerwą na obiad).

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie