Transport LNG i eksploatacja terminali

Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie

70-500 Szczecin
ul. Wały Chrobrego 1-2
tel. 48 09 400
am@am.szczecin.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia organizowane są przez Wydział Mechaniczny Akademii Morskiej w Szczecinie i przeznaczone są dla osób z wykształceniem wyższym, specjalizujących się lub zamierzających specjalizować się w problematyce transportu lądowego LNG i eksploatacji lądowych terminali rozładunkowych LNG.

Podstawowym celem studiów „Transport LNG i eksploatacja terminali” jest kształcenie i przygotowanie kadry inżynierskiej do pracy na stanowiskach związanych z transportem, urządzeniami i systemami regazyfikacji, przechowywania i przesyłu skroplonego gazu ziemnego.

Zadaniem studiów jest przekazanie wiedzy i umiejętności między inymi w zakresie:

 • podstaw kriogeniki i fizykochemii gazów skroplonych,
 • wymienników ciepła i automatyki przemysłowej,
 • transportu gazu sieciowego jak i transportu LNG,
 • procesów technologicznych związanych z szeroko pojętym przemysłem LNG
 • bezpiecznej eksploatacji terminali.

Kontakt

Dziekanat Wydziału Mechanicznego
Akademia Morska w Szczecinie

ul. Wały Chrobrego 1/2
70-500 Szczecin

e-mail: studialng@am.szczecin.pl

Koszty

6 650 złotych, istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty (max dwie)

Czas trwania

Warto również wiedzieć

Studia obejmują wiedzę z zakresu:

 • budowy maszyn i urządzeń,
 • termodynamiki,
 • ochrony środowiska,
 • fizykochemii gazów,
 • automatyki,
 • budowy statku,
 • wymiany ciepła.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie