Executive Master of Business Administration

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

Uczelnia Nauk Społecznych w Łodzi

90-229 Łódź
ul. Kamińskiego 21
tel. 697 504 436
mba@uns.lodz.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Executive Master of Business Administration (Executive MBA) to studia podyplomowe w biznesie, które są przeznaczone dla profesjonalistów, posiadających duże doświadczenie zawodowe.

Programy EMBA dostarczają słuchaczom wiedzy i umiejętności do rozwoju ich dalszej kariery zawodowej, często stanowisk kierowniczych.

Większość programów EMBA można ukończyć w mniej niż 2 lata i są tak zaprojektowane, by słuchacze mogli zdobywać kompetencje przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy. Jest to ważna część programów EMBA, gdyż studenci mogą na bieżąco wdrażać zdobytą wiedzę w swoim miejscu pracy.

Studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (Executive MBA) posiadają międzynarodową akredytację Z WAY to excellence Business School ze Szwajcarii.

Studia realizowane są w oparciu o innowacyjny model modułowości i mikrokompetencji. Każdy z Słuchaczy w I semestrze realizuje program managerski MBA. W semestrze II natomiast Słuchacz realizuje wybraną ścieżkę profilowaną.

Modułowy charakter programu pozwala słuchaczowi studiów MBA w sposób elastyczny projektować swoje kompetencje i wykształcenie managerskie.

Proponowane profile:

 • Executive MBA: Ogólny – managerski
 • Executive MBA: Agrobiznes
 • Executive MBA: Coaching i Mentoring
 • Executive MBA: Ochrona zdrowia
 • Executive MBA: Zarządzanie bezpieczeństwem
 • Executive MBA: Zarządzanie w oświacie
 • Executive MBA: Architektura i inżyniering

Kontakt

Chcesz uzyskać więcej informacji?

Telefon: +48 697 504 436

Email: mba@uns.lodz.pl

Koszty

Koszty studiów EMBA podane są na stronie stronie www Uczelni.

Czas trwania

Kształcenie w ramach EMBA można ukończyć w mniej niż 2 lata. Studia zaplanowano tak, by słuchacze mogli zdobywać kompetencje przy jednoczesnym kontynuowaniu pracy.

Warto również wiedzieć

Korzyści ze studiów MBA:

 • kwalifikacje i uprawnienia wymagane w spółkach skarbu państwa
 • praktyczne i nowoczesne wykształcenie menedżerskie
 • modułowa forma zdobycia kwalifikacji
 • jakość studiów międzynarodowo potwierdzona
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie