Kadry i płace

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

02-231 Warszawa
ul. Jutrzenki 135
tel. 262 88 88, 262 88 89
podyplomowe@uth.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Celem studiów jest przekazanie kompleksowej i specjalistycznej wiedzy teoretycznej oraz przede wszystkim wykształcenie praktycznych umiejętności z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, rozliczania świadczeń pracowniczych, dokumentacji kadrowej, podatkowej i ZUS. Program studiów obejmuje pełny zakres zagadnień potrzebnych do wykonywania obowiązków na stanowiskach kadrowych, kadrowo- płacowych, rozliczeniowych oraz pełnienia samodzielnych funkcji we wskazanych zakresach.

Absolwenci posiadają również umiejętność obsługi programów komputerowych niezbędnych do sprawnego rozliczania i prowadzenia ewidencji kadrowo- płacowej. Mają możliwość uzyskania certyfikatu potwierdzającego umiejętności w zakresie obsługi programu Symfonia.

Słuchacze, za dodatkową opłatą, mają możliwość potwierdzenia kwalifikacji i podejścia do egzaminu certyfikującego w zawodach:

 • Specjalista ds. wynagrodzeń (płac) (Kod zawodu: 242310)
 • Specjalista ds. kadr (Kod zawodu: 242307)

Studia realizowane są we współpracy Uczelni Techniczno-Handlowej im. H. Chodkowskiej z współpracy Akademią Prawa Pracy i Rachunkowości CEDOZ.

Kontakt

Centrum Studiów Podyplomowych UTH

ul. Jagiellońska 82F
03-301 Warszawa
I piętro pok. 112
tel.: (22) 262 88 55

Katarzyna Dobrowolska

tel. (22) 262 88 55
podyplomowe@uth.edu.pl

Koszty

Opłata rekrutacyjna: 200 zł Czesne: 2250 zł/ semestr

Czas trwania

2 semestry, 192 godziny zajęć dydaktycznych. Zajęcia co 2 tygodnie w zjazdach sobotnio-niedzielnych.

Warto również wiedzieć

Program studiów adresowany jest głównie do osób:

 • przygotowujących się do pracy w obszarze kadr i płac
 • aktywnych zawodowo, specjalizujących się w dziedzinach kadr i płac, które pragną doskonalić wiedzę, umiejętności i kompetencje w tych obszarach oraz potwierdzić nabyte kompetencje świadectwem ukończenia studiów podyplomowych
 • osób, które myślą o zdobyciu nowych, dodatkowych umiejętności i uprawnień – certyfikaty zawodowe: specjalista ds. wynagrodzeń, specjalista ds. kadr
 • chcących samodzielnie prowadzić sprawy kadrowo- płacowe we własnej działalności gospodarczej.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie