International MBA

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

31-510 Kraków
ul. Rakowicka 27
tel. 293 56 28, 293 54 25
mba@uek.krakow.pl
Strona programu

Informacje ogólne

International MBA to specjalistyczny program menedżerski, zaprojektowany specjalne dla menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku. Opracowany według najnowszych standardów program studiów pozwoli poznać koncepcje globalnego zarządzania, inwestowania i finansów, controllingu, przywództwa i kierowania zespołem wielokulturowym, funkcjonowania globalnych organizacji.

Dodatkowo możliwość uczestniczenia w grach menedżerskich oraz projektach organizowanych przez KSB UEK w Krakowie i SGBS, w tym w „Ogólnopolskim Kongresie MBA”, grze symulacyjno-decyzyjnej Tees-6, „Strategy Week Boston” czy „Leadership Boston”, to doskonała okazja do konfrontacji zdobytej wiedzy i uzyskania nowych doświadczeń.

Zajęcia trwają 4 semestry i podzielone są na bloki tematyczne. Cały program obejmuje 423 godziny zajęć oraz dodatkowo około 977 godzin własnej pracy projektowej, w tym tej poświęconej na przygotowanie pracy dyplomowej.

Wszystkie bloki tematyczne realizowane są w języku angielskim. W języku angielskim przygotowywana jest również praca dyplomowa.

Kontakt

Koordynatorzy programu:

mgr Ewa Szpórnóg-Smoleń
E-mail: imba@uek.krakow.pl, smolene@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 55 68, +48 12 293 55 25

dr Piotr Buła
E-mail: ksb@uek.krakow.pl
Tel. +48 12 293 5561, +48 12 293 5525

Koszty

8950 EUR, możliwa płatność w ratach

Czas trwania

4 semestry

Warto również wiedzieć

Szkoła partnerska - St. Gallen Business School jest jedną z najlepszych szkół obszaru niemieckojęzycznego (Niemcy/Austria/Szwajcaria), czołową szkołą zarządzania w tzw. nowym St. Gallen Management Valley, gdzie zlokalizowanych jest ok. 150 firm konsultingowych, oferujących usługi z zakresu zarządzania w otoczeniu globalnym.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie