Organizacja i zarządzanie w oświacie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

31-501 Kraków
ul. Kopernika 26
tel. 12 39 99 699
rekrutacja@ignatianum.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe Organizacja i zarządzanie w oświacie to propozycja dla osób zainteresowanych uzyskaniem wiedzy i umiejętności, niezbędnych do skutecznego i efektywnego kierowania szkołami i innymi placówkami oświatowymi, zarówno publicznymi, jak też niepublicznymi.

Absolwenci tego programu uzyskują uprawnienia wymagane przez Ministra Edukacji Narodowej od osób ubiegających się o objęcie stanowisk dyrektorów placówek oświatowych.

Program kształcenia skupia się na problematyce funkcjonowania szkół i przedszkoli oraz zarządzania nimi w polskich realiach społeczno-politycznych. Jego autorzy pamiętali także o kwestiach związanych z zakładaniem i prowadzeniem placówek niepublicznych, jak też o zagadnieniach dotyczących placówek publicznych prowadzonych przez podmioty niepubliczne.

Koordynatorzy programu szczególny nacisk położyli na treści praktyczne, w tym na praktykę zarządzania szkołą lub przedszkolem (do wyboru przez każdego z uczestników studiów).

Osoby, które ukończą studia Organizacja i zarządzanie w oświacie będą w pełni przygotowane do podjęcia samodzielnej działalności na rynku oświatowym, jak również do przejmowania pełnej odpowiedzialności za kierowane przez siebie placówki oświatowe. W programie studiów znajdują się również zagadnienia przydatne w codziennej pracy osób zajmujących się oświatą w strukturach jednostek samorządu terytorialnego.

Cel studiów to przygotowanie studentów do stawania się sprawnymi, skutecznymi i efektywnymi przywódcami oświatowymi, potrafiącymi prowadzić powierzone im placówki w zmieniających się realiach polskiej oświaty.

Kontakt

BIURO REKRUTACJI AKADEMII IGNATIANUM W KRAKOWIE

ul. Kopernika 26

31-501 Kraków

e-mail: rekrutacja@ignatianum.edu.pl

tel: (12) 3999 699

tel: (12) 3999 585

telefon czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-14:00.

Koszty

Całościowy koszt studiów to 4000 zł

Czas trwania

Zajęcia odbywają się w soboty, okazjonalnie w piątki po godz. 15.00 (1-2 piątki w semestrze).

Warto również wiedzieć

Szczegółowe informacje na temat programu studiów oraz kadry wykładowców podane sa na stronie www Uczelni.

Większość osób prowadzących zajęcia na studiach Organizacja i zarządzanie w oświacie to ludzie mający doświadczenie skutecznego, efektywnego i pełnego sukcesów kierowania zarówno placówkami oświatowymi, jak też lokalnymi i regionalnymi systemami oświaty.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie