Biologia sądowa

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-614 Poznań
Collegium Biologicum, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 89
tel. 61 829 5556
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe z Biologii sądowej, kierowane są do absolwentów studiów licencjackich i magisterskich wszystkich kierunków studiów i specjalności, którzy zainteresowani są pogłębieniem wiedzy z zakresu najnowszych zastosowań nauk biologicznych do rozwiązywania problemów z zakresu kryminalistyki.

Studia kierowane są również do osób aktywnych zawodowo, które chcą poszerzyć swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie biologii sądowej. Z tego punktu widzenia studia podyplomowe z Biologii sądowej, kierowane są do pracowników Policji, Straży Miejskiej, Pracowników Zakładów Penitencjarnych, Strażaków, Służb Celnych, Pracowników Administracji Sądowej, Absolwentów Wyższych Szkół Policji, Prokuratorów oraz Adwokatów.

Studia kierowane są do wszystkich tych, którzy pracują lub planują pracę w laboratoriach kryminalistycznych, jako technicy kryminalistyki oraz osób chcących podwyższyć swoje kwalifikacji w zakresie współczesnych metod biologicznych w zastosowaniach sądowych.

Absolwenci uzyskają teoretyczne i praktyczne umiejętności w posługiwaniu się całym wachlarzem technik laboratoryjnych przydatnych w pracy w laboratorium kryminalistycznym, na miejscu zbrodni czy w trakcie trwania śledztwa. Słuchacz w szczególności poszerzy swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie: genetyki sądowej (techniki biologii molekularnej w identyfikacji osobnika), metod antropologicznych (antroposkopia), metod analitycznych (toksykologia sądowa), technik zabezpieczenia śladów biologicznych, technik daktyloskopijnych i innych. Umiejętność posługiwanie się tymi technikami, wiedza teoretyczna z biologii sądowej oraz znajomość wybranych aspektów aktów prawnych, przygotowuje Absolwentów do pracy w laboratorium kryminalistycznym oraz do współpracy z pracownikami wydziałów kryminalnych, administracji sądowej, prawników oraz wszędzie tam gdzie znajduje zastosowanie biologia sądowa.

Kontakt

Wydział Biologii UAM

Collegium Biologicum, ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań

Dziekanat Wydziału Biologii

Tel.: 61 829 5556, Fax: 61 829 5636

Sekretariat studiów podyplomowych

Sam. ref. admin. Hanna Kustoń

tel. 61 829 5556, e-mail: [email protected]

Kierownik studiów

Dr Zbigniew Czapla

Tel.: 61 829 5711, e-mail: [email protected]

Koszty

6000 PLN za cykl kształcenia

Czas trwania

Studia trwają dwa semestry, łącznie 252 godziny, które realizowane są na zjazdach sobotnio-niedzielnych.

Warto również wiedzieć

W programie studiów poza zajęciami prowadzonymi przez wysoko wykwalifikowaną kadrę wykładowców z Wydziału Biologii UAM oraz Wydziału Prawa i Administracji UAM, znalazły się również zagadnienia prowadzone przez czynnych policjantów z Wydziałów Kryminalnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu oraz praktyków z laboratorium kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu jak również pracowników Katedry i Zakładu Medycyny Sądowej UM w Poznaniu, którzy poprowadzą wybrane zajęcia praktyczne w zakresie modułu kryminalistyka, biologia sądowa w praktyce, genetyka sądowa oraz antropologia sądowa.

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie