Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-614 Poznań
ul. Umultowska 89b
tel. 61 829 1749
agata.wawrzynczak@amu.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej skierowane są do absolwentów (na poziomie magisterskim) wydziałów chemicznych, farmaceutycznych oraz lekarzy i absolwentów wyższych kosmetycznych studiów zawodowych, jak również specjalności pokrewnych.

Program studiów pozwoli na przekazanie aktualnej wiedzy dotyczącej produkcji nowoczesnych kosmeceutyków, oceny ich jakości oraz bezpiecznego stosowania przede wszystkim w celach leczniczych.

Zajęcia w ramach Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej odbywają się na Wydziale Chemii UAM w Poznaniu i przyjmują formę wykładów, warsztatów oraz laboratoriów.

Po zaliczeniu zajęć słuchacze Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej uzyskują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych na druku UAM.

Absolwenci kierunku Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej powinni być przygotowani do podjęcia pracy w przemyśle, laboratoriach badawczych, administracji oraz w każdej innej instytucji, w której występuje zapotrzebowania na specjalistów z zakresu chemii kosmeceutycznej.

W szczególności mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach produkujących kosmetyki, jako pracownicy biorący udział w opracowywaniu receptur wyrobów, w sterowaniu i kontrolą jakości w procesie produkcyjnym, w działaniach marketingowych, w ocenie i optymalizacji jakości wyrobów pod kątem efektów stosowania oraz w ocenie bezpieczeństwa stosowania wyrobów;
 • gabinetach dermatologicznych jako współpracownicy w zakresie pielęgnacji skóry;
 • sieciach dystrybucji kosmetyków jako konsultanci i doradcy klienta;
 • firmach zajmujących się analizą rynku chemii gospodarczej, np. dla potrzeb Urzędów Celnych i Skarbowych.

Kontakt

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Chemii - Studia Podyplomowe z Chemii Kosmeceutycznej
ul. Umultowska 89b, 61-614 Poznań

W sprawach Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej prosimy o kontakt z:

Kierownik Studiów: prof. zw. dr hab. Izabela Nowak
tel. +48 (61) 829 1580
e-mail: nowakiza@amu.edu.pl

Sekretarz: dr Agata Wawrzyńczak
tel. +48 (61) 829 1749
e-mail: agata.wawrzynczak@amu.edu.pl

Koszty

Całkowity koszt studiów wynosi 7200 PLN (płatne w ratach)

Czas trwania

Dwa semestry, 14 sesji sobotnio-niedzielnych, łącznie 320 godzin lekcyjnych zajęć, z których 110 godzin (35%) stanowią wykłady i ponad 200 godzin (65%) laboratoria i inne zajęcia praktyczne.

Warto również wiedzieć

Absolwent Studiów Podyplomowych z Chemii Kosmeceutycznej będzie posiadał interdyscyplinarną wiedzę z wielu dziedzin służących w formułowaniu i wdrażaniu do produkcji środków kosmetycznych i kosmeceutycznych, w tym z zakresu chemii, toksykologii, receptury i technologii leków dermatologicznych oraz kosmetyków, kontroli jakości i analizy środków służących pielęgnacji i upiększaniu ciała.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie