Zarządzanie Wartością Klienta

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

61-614 Poznań
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 89a
tel. 61 829 65 20
agata.sierchula@amu.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Zarządzanie Wartością Klienta - to studia podyplomowe stworzone z myślą o kompleksowym rozwoju kompetencji sprzedażowych, zarówno miękkich, twardych, jak i społecznych. Głównym jej celem jest podniesienie poziomu wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny szeroko pojętego handlu.

Studia podyplomowe szczególnie polecamy:

 • handlowcom, sprzedawcom, przedstawicielom handlowym;
 • konsultantom i doradcom zajmującym się sprzedażą;
 • sales manager, account manager;
 • kierownikom regionalnym w działach sprzedaży;
 • specjalistom ds. obsługi klienta, zarówno stacjonarnym jak i mobilnym.

Co zyskujesz po studiach?

Jako absolwent Podyplomowego Studium Zarządzania Wartością Klienta zdobędziesz wysoko specjalistyczną wiedzę i praktyczne kompetencje, w tym w szczególności umiejętność:

 • interpretowania zachowań konsumentów i aktywnego pozyskiwania klientów;
 • skutecznego prowadzenia rozmowy handlowej i efektywnej obsługi klienta przez telefon;
 • prowadzenia negocjacji, tak aby zwiększać prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów;
 • stosowania reguł wpływu społecznego i obrony przed manipulacją;
 • rozróżniania uwarunkowań kulturowych wpływających na prowadzenie sprzedaży;
 • stosowania nowoczesnych narzędzi wspierających przygotowanie ofert i prezentacji;
 • projektowania programu lojalnościowego zgodnego z celami organizacji;
 • budowania marki własnego produktu/usługi;
 • wdrażania podejścia Brand & Customer Experience i narzędzi e-marketingowych w handlu;
 • analizowania sprzedaży za pomocą wybranych wskaźników, interpretowania podstawowych aspektów prawnych funkcjonujących w handlu;
 • budowania efektywnych relacji z klientami w oparciu o ich preferowane style poznawcze;
 • asertywnej komunikacji z trudnym klientem, radzenia sobie w sytuacji stresu, autoprezentacji;
 • minimalizowania barier komunikacyjnych, dawania i przyjmowania komplementów;
 • wypracowania dla siebie skutecznych nawyków działania, wspierających automotywację do pracy w handlu.

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

mgr Agata Sierchuła

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
61-614 Poznań
ul. Umultowska 89a, pok. 48


tel. 61 829 65 20, fax 61 829 66 26
poniedziałek-piątek, godz. 9.00-15.00
e-mail: agata.sierchula@amu.edu.pl

Kierownik Studiów Podyplomowych:
dr Adam Szymaniak
e-mail: adam.szymaniak@amu.edu.pl

Koszty

Koszt uczestnictwa: 5 500 PLN.

Czas trwania

Łączna liczba godzin: 192 godziny (63 godz. wykładów + 129 godz. ćwiczeń)

Warto również wiedzieć

Warunki ukończenia studiów:

 • obecność na min. 80% zajęć,
 • przygotowanie pracy dyplomowej pod indywidualną opieką promotora (tematyka pracy obejmuje wybrane zagadnienia omawiane w trakcie zajęć) lub test wiedzy.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie