Dziennikarstwo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

25-369 Kielce
ul. Żeromskiego 5
tel. 349 73 30
rekrutacja-podyplomowa@ujk.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia dają dodatkowe kwalifikacje w zakresie szeroko rozumianego komunikowania społecznego, umożliwiają zdobycie wiedzy w zakresie dziennikarstwa prasowego, internetowego oraz elektronicznego.

Studia przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (magister, licencjat, inżynier) po różnych kierunkach.

Adresatami oferty są osoby zainteresowane wykonywaniem zawodu dziennikarza, pragnące zdobyć dodatkowe kwalifikacje zawodowe.

Kontakt

Kierownik studiów:

dr hab. Renata Piasecka-Strzelec, tel 41 349 72 27

rekrutacja-podyplomowa@ujk.edu.pl

Koszty

Koszt studiów: 2380 zł (2 semestry x 1150 zł) + 80 zł opłata rekrutacyjna

Czas trwania

2 semestry

Warto również wiedzieć

Jednostka prowadząca to Wydział Humanistyczny UJK, Instytut Dziennikarstwa i Informacji

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie