Systemy informacji geograficznej w praktyce

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

20-718 Lublin
Al. Kraśnicka 2 c,d
tel. 501 414 960
lchabudzinski@umcs.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Program studiów podyplomowych Systemy informacji geograficznej w praktyce dedykowany jest w szczególności absolwentów studiów I oraz II stopnia z zakresu nauk przyrodniczych, humanistycznych, technicznych, a także pracownikom administracji rządowej i samorządowej, pracowników małych i średnich firm, w których GIS staje się narzędziem pracy.

Program studiów został tak zaprojektowany, aby położyć szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie narzędzi i oprogramowania GIS. Autorzy przez ostatnie lata śledzili zapytania, wypowiedzi pojawiające się na forach branżowych związanych z GIS. Szczegółowo zostały także przeanalizowane oczekiwania pracodawców na podstawie ofert pracy, systematycznie pojawiających się na rynku GIS.

Nabyte umiejętności pozwalają absolwentom nie tylko na stosowanie i wykorzystanie narzędzi GIS w ich codziennej pracy, ale stanowią solidne podstawy do tworzenia własnych rozwiązań w zakresie budowy systemów GIS i tworzenia narzędzi, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb.

Wiedza, jaką nabywa słuchacz studiów pozwala na samodzielną pracę w środowisku GIS oraz obejmuje problematykę związaną z tworzeniem oraz zarządzaniem projektami, w których GIS stanowi kluczowe zagadnienie.

Kadrę dydaktyczną stanowią eksperci-praktycy mający bogate, wieloletnie doświadczenie w zakresie projektów oraz opracowań GIS.

Prowadzący - praktycy z otoczenia gospodarczo-biznesowego:

 • Mgr inż. Paulina Owczarek, analityk GIS - Billennium S.A.
 • Prowadzący - pracownicy naukowi
 • Dr Łukasz Chabudziński, adiunkt - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Dr Mateusz Zawadzki, asystent - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Dr Piotr Demczuk, adiunkt - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
 • Mgr Krzysztof Łoboda, specjalista - Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

Kontakt

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej

Al. Kraśnicka 2d, 20-718 Lublin
Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
pok. 102B, Pan mgr Krzysztof Łoboda

Koszty

I semestr: 1850 zł + 150 zł (opłata wpisowa), II semestr: 2000 zł, całkowity koszt studiów: 4000 zł

Czas trwania

dwa semestry, liczba godzin dydaktycznych: 300

Warto również wiedzieć

Co nas wyróżnia?

 • Program zajęć obejmuje 230 godzin, z czego większość stanowią ćwiczenia oraz zajęcia praktyczne realizowane zarówno na platformach komercyjnych (np. ArcGIS) jak i Open-Source (np. QGIS).
 • Mała, 15 osoba grupa ćwiczeniowa.
 • Bezpłatny dostęp do pełnego pakietu ArcGIS w ramach licencji SITE, przez czas trwania studiów.
 • Prowadzący, wieloletni praktycy z otoczenia gospodarczo-biznesowego.
 • Otwarta i elastyczna formuła studiów.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie