Neurologopedia Kliniczna z Wczesną Interwencją Logopedyczną

Informacje ogólne

To kolejny krok na drodze rozwoju praktykującego logopedy. Podczas dwuletnich studiów nauczysz się stawiać diagnozę, opracowywać programy i terapię pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi, wadami genetycznymi, uszkodzeniami pourazowymi i innymi problemami utrudniającymi komunikację językową.

Jako absolwent studiów podyplomowych zdobędziesz wiedzę i kwalifikacje do pracy z dziećmi jak i dorosłymi z zaburzeniami mowy i języka takimi jak:
 • afazja,
 • dysfazja,
 • anartria,
 • dyzartria,
 • autyzm,
 • zaburzenia głosu i mowy w chorobach psychicznych i otępiennych.

Jaki tytuł zawodowy zdobędziesz?

Logopeda ze specjalnością neurologopedia.

Gdzie znajdziesz pracę po tych studiach?

 • w placówkach opieki zdrowotnej,
 • ośrodkach specjalistycznych dla małych dzieci i dorosłych,
 • placówkach szkolnych i przedszkolnych,
 • gabinetach logopedycznych.

Jak wyglądają zajęcia?

W programie studiów przygotowaliśmy dla Ciebie 674 godziny dydaktyczne. 53 z nich stanowią praktyki, a pozostałe w większości realizowane są przez wykład połączony z warsztatem. Dzięki temu treści teoretyczne od razu można przećwiczyć.

Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele, 2 do 3 razy w miesiącu. Pojedyncze z nich prowadzone są w formie online.
Zajęcia stacjonarne zorganizowane są w większości w siedzibie Wydziału Nauk o Zdrowiu – ul. Kazimierza Bartla 5 we Wrocławiu

Warunki ukończenia studiów

 • zaliczenie wszystkich przedmiotów objętych planem studiów,
 • zaliczenie zajęć praktycznych
 • osiągnięcie minimum 60 punktów ECTS
 • napisanie pracy dyplomowej (badawczej bądź opisu i analizy przypadku z własnym programem terapii logopedycznej lub neurologopedycznej).

Rekrutacja

Warunki wstępne dla kandydata:

 • ukończone studia magisterskie ze specjalnością logopedyczną,
 • lub tytuł magistra i ukończone 2-letnie studia podyplomowe w zakresie logopedii.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie wszystkich wymagań formalnych.

Jesteś zainteresowany rozpoczęciem studiów w roku akademickim 2022/2023?

Wypełnij PODANIE (bez wypełniania pkt. 8 i 9) i prześlij skan na adres [email protected]

Kontakt

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Studium Kształcenia Podyplomowego Wydziału Nauk o Zdrowiu
51-618 Wrocław,
ul. Kazimierza Bartla 5
tel.: 71 784 18 57
[email protected]

Koszty

Całkowity koszt kształcenia: 9000 zł; Opłata za każdy semestr: 2250 zł

Czas trwania

4 semestry, Liczba godzin dydaktycznych: 674

Warto również wiedzieć

Uwaga - nie są to studia specjalizacji w dziedzinie neurologopedii! (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30.09.2002 r. i Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 14.10.2008 r. w sprawie uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia.)

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie