Logopedia i terapia pedagogiczna

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski

65-417 Zielona Góra
ul. Licealna 9
tel. 68 328 22 02, 328 24 60
rektorat@uz.zgora.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Podyplomowych Studiów w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej, uzyskując wykształcenie wymagane w zawodach nauczyciel logopeda (osoby z przygotowaniem pedagogicznym), logopeda i nauczyciel specjalista w zakresie terapii pedagogicznej (osoby z przygotowaniem pedagogicznym).

Absolwenci mogą podjąć pracę (po spełnieniu wymogów określonych przez właściwe resorty) w placówkach oświatowych i medycznych oraz gabinetach prywatnych (program studiów spełnia wymogi „Rozporządzenia MinistraNauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 roku w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela” w zakresie Modułu 4 - Przygotowanie do nauczania kolejnego przedmiotu (prowadzenia zajęć), warunki dotyczące wykształcenia w zawodzie "logopeda" opisane w dokumencie „Regulowane zawody i działalności w Rzeczypospolitej Polskiej. Opis wymagań kwalifikacyjnych”).

Kontakt

Uniwersytet Zielonogórski
Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu
al. Wojska Polskiego 69
65-762 Zielona Góra
Tel: 68 328 31 76, 328 32 36

Kierownik studiów: dr Ewa M. Skorek

Koszty

2 000 zł za semestr, opłata rekrutacyjna 100 zł

Czas trwania

4 semestry, dwa lata

Warto również wiedzieć

Rekrutacja obejmuje: złożenie dokumentów i pomyślny przebieg rozmowy kwalifikacyjnej sprawdzającej poprawność wymowy.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie