EMBA - Executive Master of Business Administration

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

61-485 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219
tel. 572 350 224
Strona programu

Informacje ogólne

Program Executive Master of Business Administration ma na celu wyposażenie słuchaczy w kompetencje z zarządzania, finansów oraz umiejętności miękkich, które pomagają w zdobyciu, uporządkowaniu i pogłębieniu umiejętności menedżerskich.

W harmonogramie zajęć przewidziano takie bloki tematyczne, jak:

 • prawo gospodarcze
 • zarządzanie strategiczne
 • ekonomia menedżerska
 • rachunkowość i zarządzanie finansami
 • negocjacje biznesowe
 • marketing
 • etyka w biznesie, itd.

Zajęcia kładą nacisk na aspekt praktyczny, aby uczestnicy mogli wdrożyć najnowsze rozwiązania i metody pracy do codziennych obowiązków.

Trenerzy, realizujący Executive Master of Business Administration posiadają wieloletnie doświadczenie w swojej specjalizacji, są praktykami i ekspertami. Wykorzystują interaktywne metody nauczania, w trakcie zajęć tworzą przestrzeń wymiany doświadczeń i poglądów, prezentują case studies. Ćwiczenia i warsztaty czynią program wyjątkowym.

Studia Executive MBA to przepustka do najnowszej i praktycznej wiedzy przekazywanej przez ekspertów – praktyków. To esencja wiedzy, którą powinien posiadać każdy menedżer i przedsiębiorca.

Absolwenci studiów Executive MBA mogą wchodzić w skład rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W opinii uczestników i pracodawców to jeden z najbardziej praktycznych programów Executive MBA w Polsce.

Zajęcia prowadzone są przy wykorzystaniu metodologii ABL. Dominuje interaktywna forma zajęć.

Słuchacze otrzymują profesjonalne materiały, prezentujące najnowsze osiągnięcia w dziedzinie zarządzania.

Studia realizowane są w miastach:

 • Poznań
 • Warszawa
 • Gdańsk
 • Katowice

Kontakt

Opiekun programu:

Agnieszka Matuszczak
Dyrektor Zarządzający
+48 505 845 771

email: [email protected]

Koszty

Opłata za studia: 20 000 zł, opłata wpisowa: 500 zł.

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry, łącznie 300 godzin.

Warto również wiedzieć

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe I lub II stopnia. Rekrutacja odbywa się na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, a warunkiem przyjęcia na studia jest doświadczenie w zarządzaniu. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem otrzymania dyplomu Executive MBA jest zaliczenie poszczególnych przedmiotów oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodne z normami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie