Zarządzanie turystyką i hotelarstwem

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu

61-485 Poznań
ul. 28 Czerwca 1956 r. 217-219
tel. 61 84 34 796
rekrutacja@wshiu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe z zakresu Zarządzania turystyką i hotelarstwem mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu współczesnych koncepcji i metod zarządzania turystyką i hotelarstwem, w szczególności planowania, organizowania oraz funkcjonowania działalności turystycznej.

Dzięki udziałowi w kształceniu absolwenci zdobędą wiedzę z zakresu:

 • zarządzania finansami w przedsiębiorstwie turystycznym,
 • formułowania strategii rozwoju turystyki w ujęciu przestrzennym (regionu/miejscowości turystycznej)
 • kreowania innowacyjnej oferty turystycznej, obsługi ruchu turystycznego,
 • analizy zjawisk i procesów zachodzących w turystyce i hotelarstwie, współczesnych tendencji w rozwoju turystyki i hotelarstwa,
 • wykorzystania technologii informatycznych w zarządzaniu turystyką i hotelarstwem oraz marketingu turystycznego.

Uzyskane przez słuchaczy umiejętności przygotowują do pełnienia funkcji menedżerskich oraz podejmowania pracy w komórkach marketingowych w różnych podmiotach gospodarki turystycznej (przedsiębiorstwach turystycznych, wydziałach rozwoju i promocji turystyki samorządu terytorialnego i branżowego).

W przypadku wyboru opcji nauczycielskiej, studia przygotowują i uprawniają do prowadzenia przedmiotów z dziedziny turystyki i hotelarstwa w szkołach ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Absolwenci pozyskują wykształcenie i konkretne kwalifikacje zawodowe umożliwiające podjęcie pracy zawodowej w różnego rodzaju podmiotach i obszarach funkcjonalnych dziedziny turystyki i hotelarstwa.

Oferta została przygotowana dla:

 • dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć uprawnienia do nauczania przedmów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,
 • dla właścicieli i menedżerów obiektów hotelarskich ( np. hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych),
 • dla właścicieli i menedżerów biur podróży (touroperatorów, pośredników turystycznych i agencji turystycznych),
 • dla osób, które chciałyby założyć własną działalność gospodarczą w sektorze turystyki i hotelarstwa,
 • dla pracowników sektora publicznego, administracji samorządowej, regionalnych organizacji turystycznych, odpowiedzialnych za rozwój turystyki w regionie,
 • dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem kompetencji zawodowych,
 • tych, którzy chcieliby się przekwalifikować i pozyskać nowe kompetencje zawodowe w dziedzinie turystyki i hotelarstwa.

Kontakt

Dział Rekrutacji WSHiU w Poznaniu

e-mail: rekrutacja@wshiu.pl

tel. +48 61 84 34 796

tel +48 51 00 56 001

tel +48 50 58 45 771

Koszty

4 770 zł - płatność jednorazowa, 2 385 zł - dwie raty, 477 zł - dziesięć rat

Czas trwania

Studia trwają 3 semestry 350 godzin. Zjazdy średnio co 2 tygodnie (sobota, niedziela).

Warto również wiedzieć

Co zyskujesz kończąc studia?

 • konkretne kwalifikacje zawodowe, które mogą zostać wykorzystane w różnego rodzaju podmiotach (m.in. w biurach podróży, obiektach hotelarskich, ośrodkach sportowo – rekreacyjnych, ośrodkach jeździeckich, ośrodkach wellness&spa, centrach fitness, wydziałach turystyki samorządu terytorialnego, organizacjach turystycznych, stowarzyszeniach turystycznych) i obszarach funkcjonalnych (np. zarządzanie przedsiębiorstwami turystycznymi i jego jednostkami organizacyjnymi, planowanie i zarządzanie turystyką w regionie, promocja turystyki),
 • realna możliwość otwarcia własnej działalności gospodarczej (np. hotel, pensjonat, biuro podróży, ośrodek wellness&spa, klub fitness),
 • rozwój kompetencji nauczycielskich – przygotowanie i uprawnienia do prowadzenia przedmiotów z dziedziny turystyki i hotelarstwa,
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie