MBA Project Management

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

81-303 Gdynia
ul. Kielecka 7
tel. 660 74 32
mba@wsaib.pl
Strona programu

Informacje ogólne

11 międzynarodowych certyfikatów branżowych

MBA Project Management to unikalna na polskim rynku propozycja studiów MBA, która skupia się na tematyce zarządzania projektowego. Opracowana formuła studiów umożliwia jej uczestnikom zdobycie wiedzy i kompetencji potwierdzonych nawet 11 międzynarodowymi, branżowymi certyfikatami oraz dyplomami dwóch uczelni – polskiej i niemieckiej.

Spotkania z mentorem

Studia MBA są przygotowane z myślą o kadrze menedżerskiej, która chce się rozwijać zawodowo w kierunku zarządzania organizacją oraz zespołem pracowników w projektowy sposób. Uczestnicy programu odbywają zajęcia w kameralnych grupach, zajęcia prowadzą cenieni praktycy biznesu, wykładowcy akademiccy oraz akredytowani trenerzy, którzy w przekazują praktyczną, branżową wiedzę.

Kompleksowa wiedza

W programie duży nacisk położony jest na uwzględnienie standardów wiodących organizacji branżowych, uczestnicy uczeni są zarówno tradycyjnego podejścia do zarządzania, jak i metod zwinnych (agile). Uczestnicy są wszechstronnie przygotowani do wyznaczania strategii rozwoju organizacji. Zajęcia rozwijają nie tylko twarde umiejętności, ale również miękkie kompetencje, które są nieocenione przy zarządzaniu zespołem pracowniczym.

Kontakt

https://wsaib.pl/kandydaci/podyplomowe

telefon 58 660 74 28

Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni

ul. Kielecka 7, Gdynia

Koszty

Aktualne ceny dostępne są na stronie internetowej Uczelni.

Czas trwania

Zajęcia trwają 4 semestry

Warto również wiedzieć

Każdy z uczestników studiów MBA Project Management w WSAiB ma możliwość skorzystania z wyjazdu studyjnego do partnerskiej uczelni Hochschule Bremerhaven w Niemczech.

Organizatorem studiów jest Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, we współpracy z partnerem firmą szkoleniową Altkom Akademia oraz partnerem zagranicznym niemiecką uczelnią Hochschule Bremerhaven.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie