Fizjoterapia w stomatologii

Informacje ogólne

Studia podyplomowe na kierunku Fizjoterapia w stomatologii mają na celu przygotowanie słuchacza do pracy z pacjentem z zaburzeniami w obrębie głowy, w tym układu ruchowego narządu żucia, z uwzględnieniem konieczności współpracy z innymi specjalistami.

W trakcie studiów słuchacze zdobędę praktyczną wiedzę w zakresie interdyscyplinarnego leczenia zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego. Nabędą umiejętności w zakresie diagnostyki i metod leczenia zaburzeń US: diagnostyki obrazowej i manualnej URNŻ oraz narządu ruchu, terapii manualnej, technik osteopatycznych, drenażu limfatycznego, miokinezyterapii, masażu oraz fizykoterapii. Wiedzę i umiejętności słuchacz będzie mógł wykorzystać w pracy z pacjentami stomatologicznymi, neurologicznymi, laryngologicznymi i neurochirurgicznymi.

Metody fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu narządu ruchu znajdują zastosowanie w łagodzeniu i likwidowaniu objawów dysfunkcji związanych z układem stomatognatycznym. Fizjoterapia może być podstawową metodą terapeutyczną lub też stanowić uzupełnienie innych zabiegów dentystycznych.

Czerpie z niej w szczególności protetyka, ortodoncja, implantologia i chirurgia szczękowo-twarzowa.

Kadra naukowa, realizująca program studiów, to certyfikowani specjaliści z zakresu stomatologii, fizjoterapii, chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii, psychologii z bogatym doświadczeniem klinicznym, jak i akademickim.


Kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

ul. Wawrzyniaka 8
70-392 Szczecin
Tel. 91 420 13 33
[email protected]

Koszty

Koszt studiów - 3500 zł, (1750 zł za semestr), możliwość płatności w ratach

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry, system niestacjonarny, zjazdy sobota / niedziela. Łącznie 231 godzin, w tym 86 godzin wykładów i 145 godzin ćwiczeń.

Warto również wiedzieć

Studia podyplomowe na kierunku Fizjoterapia w stomatologii adresowane są dla absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku fizjoterapia oraz magistrów rehabilitacji.

Studia kończą się egzaminem, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

  • Część teoretyczna obejmuje test 40 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
  • Egzamin praktyczny będzie polegał na dobraniu i przedstawieniu postępowania fizjoterapeutycznego do wylosowanej przez słuchacza dysfunkcji.
Akademia Ignatianum w Krakowie
Akademia Morska w Szczecinie
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
Collegium Civitas w Warszawie
Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie
Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
Politechnika Gdańska
Politechnika Lubelska
Politechnika Warszawska
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Uniwersytet w Białymstoku
Uniwersytet Zielonogórski
WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii  Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
Wyższa Szkoła Handlu i Usług w Poznaniu
Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach
Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie