Fizjoterapia w stomatologii

Informacje ogólne

Studia podyplomowe na kierunku Fizjoterapia w stomatologii mają na celu przygotowanie słuchacza do pracy z pacjentem z zaburzeniami w obrębie głowy, w tym układu ruchowego narządu żucia, z uwzględnieniem konieczności współpracy z innymi specjalistami.

W trakcie studiów słuchacze zdobędę praktyczną wiedzę w zakresie interdyscyplinarnego leczenia zaburzeń w obrębie układu stomatognatycznego. Nabędą umiejętności w zakresie diagnostyki i metod leczenia zaburzeń US: diagnostyki obrazowej i manualnej URNŻ oraz narządu ruchu, terapii manualnej, technik osteopatycznych, drenażu limfatycznego, miokinezyterapii, masażu oraz fizykoterapii. Wiedzę i umiejętności słuchacz będzie mógł wykorzystać w pracy z pacjentami stomatologicznymi, neurologicznymi, laryngologicznymi i neurochirurgicznymi.

Metody fizjoterapeutyczne stosowane w leczeniu narządu ruchu znajdują zastosowanie w łagodzeniu i likwidowaniu objawów dysfunkcji związanych z układem stomatognatycznym. Fizjoterapia może być podstawową metodą terapeutyczną lub też stanowić uzupełnienie innych zabiegów dentystycznych.

Czerpie z niej w szczególności protetyka, ortodoncja, implantologia i chirurgia szczękowo-twarzowa.

Kadra naukowa, realizująca program studiów, to certyfikowani specjaliści z zakresu stomatologii, fizjoterapii, chirurgii szczękowo-twarzowej, laryngologii, psychologii z bogatym doświadczeniem klinicznym, jak i akademickim.


Kontakt

Biuro Rekrutacji Wydziału Zamiejscowego w Szczecinie

ul. Wawrzyniaka 8
70-392 Szczecin
Tel. 91 420 13 33
[email protected]

Koszty

Koszt studiów - 3500 zł, (1750 zł za semestr), możliwość płatności w ratach

Czas trwania

Studia trwają 2 semestry, system niestacjonarny, zjazdy sobota / niedziela. Łącznie 231 godzin, w tym 86 godzin wykładów i 145 godzin ćwiczeń.

Warto również wiedzieć

Studia podyplomowe na kierunku Fizjoterapia w stomatologii adresowane są dla absolwentów studiów I i II stopnia na kierunku fizjoterapia oraz magistrów rehabilitacji.

Studia kończą się egzaminem, który składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej.

 • Część teoretyczna obejmuje test 40 pytań jednokrotnego i wielokrotnego wyboru ze wszystkich przedmiotów przewidzianych programem studiów.
 • Egzamin praktyczny będzie polegał na dobraniu i przedstawieniu postępowania fizjoterapeutycznego do wylosowanej przez słuchacza dysfunkcji.
 • Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Mazowiecka Uczelnia Medyczna w Warszawie
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie