Logopedia

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

53-329 Wrocław
pl. Powstańców Śląskich 1/201
tel. 22 60 20 110
kontakt@studia-online.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe na kierunku LOGOPEDIA pozwalają uzyskać pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie logopedy lub nauczyciela logopedy.

Celem kształcenia jest praktyczne i teoretyczne przygotowanie słuchaczy do pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi z zaburzeniami w komunikacji językowej w zakresie rozpoznawania i diagnozowania zaburzeń, dokonywania ich charakterystyki i prowadzenia terapii zróżnicowanej ze względu na istotę tych nieprawidłowości.

Studia te kierowane są do:

 • absolwentów wyższych uczelni o dowolnym profilu i kierunku, interesujących się zaburzeniami komunikacji językowej zarówno w mowie, jak i w piśmie,
 • rodziców, którzy chcą świadomie kształcić sposób komunikacji i usuwać jej zaburzenia u własnych dzieci,
 • osób, które chcą odkryć możliwości swojego głosu i mowy i wykorzystywać je w różnych sferach: osobistych i zawodowych,
 • nauczycieli czynnych zawodowo oraz poszukujący pracy;
 • osób posiadających uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą, które chcą zdobyć kwalifikacje oraz zawód logopedy ogólnego.

Studia przeznaczone są dla osób, które:

 • legitymują się ukończeniem studiów wyższych magisterskich. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu logopedy. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

lub

 • legitymują się ukończeniem studiów wyższych licencjackich oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Wówczas absolwenci tego kierunku uzyskują uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela logopedy. Absolwenci studiów I stopnia w zakresie logopedii nie mogą dokonywać diagnozy logopedycznej (pracować w poradniach) jak również nie mają pełnego przygotowania do pracy w resorcie zdrowia oraz kwalifikacji do wykonywania zawodu logopedy. Dodatkowo wymagane jest zaświadczenie z gabinetu logopedycznego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu logopedy.

Absolwenci kierunku otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych) potwierdzające uzyskanie kwalifikacji zawodowych.

Potencjalne miejsca zatrudnienia czekają w:

 • przedszkolach i szkołach,
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych,
 • poradniach specjalistycznych (np. dla osób z wadami słuchu i zaburzeniami mowy),
 • ośrodkach szkolno-wychowawczych,
 • domach dziecka,
 • szpitalach i poradniach przyszpitalnych,
 • przychodniach specjalistycznych,
 • prywatnych gabinetach.

Kontakt

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego

Obsługa klienta:

mail: kontakt@studia-online.pl
kontakt tel.: 22 602 01 10

Obsługa telefoniczna w dni robocze (pon-pt) w godz. 09:00 - 17:00

Koszty

480 złotych czesne (10 wpłat)

Czas trwania

cztery semestry

Warto również wiedzieć

W przypadku braku posiadania przygotowania pedagogicznego, uczelnia WSKZ umożliwia słuchaczom zapisanie się na dwa kierunki jednocześnie.

Zapisując się równolegle na dwa kierunki, słuchacz otrzymuje rabat w wysokości 30% na kierunek z zakresu przygotowania pedagogicznego.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie