Projektowanie wnętrz

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

20-150 Lublin
ul. Bursaki 12,
tel. 81 452 94 73
rekrutacja@wspa.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe na kierunku Projektowanie wnętrz dają możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania wnętrz. Ułatwią podjęcie działalności zawodowej w firmach projektowych, instytucjach i placówkach handlowych powiązanych z obszarem działalności projektowania wnętrz.

Absolwent Projektowania wnętrz zyska wiedzę z zakresu historii sztuk pięknych, ale przede wszystkim z praktyki projektowania wnętrz, architektury i budownictwa oraz projektowania komputerowego. Pozna przepisy prawa budowlanego, prawa autorskiego i etyki zawodowej. Ponadto zdobędzie wiedzę z zakresu organizacji procesu inwestycyjnego i projektowego w Polsce oraz uzyska umiejętności twórczego myślenia, rozwiązywania napotkanych problemów oraz prowadzenia własnego przedsięwzięcia w sposób sprawny i dobrze zorganizowany.

W trakcie I semestru przewidziano zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Podstawy budownictwa ogólnego
 • Psychofizjologia postrzegania zmysłowego
 • Rysunek techniczny i geometria przestrzenna
 • Technologia materiałowa w projektowaniu wnętrz
 • Detale architektoniczne we wnętrzach
 • Projektowanie architektury wnętrz
 • Fotografia

Drugi semestr obejmuje zagadnienia w ramach przedmiotów:

 • Rysunek inwentaryzacyjny
 • Projektowanie architektury wnętrz
 • Wzornictwo przemysłowe
 • Podstawy visual merchandisingu
 • Proces inwestycyjno - budowlany
 • Psychologia klienta - customer experience
 • Akustyka i techniki oświetleniowe
 • Kosztorysowanie
 • Sztuki wizualne w projektowaniu wnętrz
 • Mechatronika w projektowaniu wnętrz

Warunkiem ukończenia studiów jest aktywny udział w zajęciach, wykazanie się właściwym poziomem wiedzy oraz uzyskanie wymaganych zaliczeń i egzaminów przewidzianych w programie studiów.

Kontakt

Biuro Rekrutacji WSPA Lublin
ul. Bursaki 12, pokój 026
tel. 81 452 94 73,
601 361 767
rekrutacja@wspa.pl

Zapraszamy w godzinach 7.30-15.30

Koszty

Opłata semestralna: 2 250 złotych, opłata roczna: 4 500 złotych

Czas trwania

dwa semestry

Warto również wiedzieć

Przy realizacji studiów Projektowanie wnętrz WSPA współpracuje z partnerami: Pracownia Projektowa MAGU Magdalena Znamierowska, fotograf – Artur Mulak, historyk sztuki - Małgorzata Michalska-Nakonieczna, firma Komandor, Projekt Plus Drzwi, Podłogi Jawor-Parkiet, Lubelskie Meble, Inergia, Moore, Salonika.

Zajęcia prowadzane są w pracowniach na Uczelni, oraz w firmach partnerskich.

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie