Turystyka, hotelarstwo i gastronomia dla nauczycieli

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

01-242 Warszawa
Al. Prymasa Tysiąclecia 38
tel. 609 758 494, 22 855 47 58
dziekanat@e-wstijo.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Zajęcia 100 % on-line. GOOGLE CLASSROOM oraz MEET

Studia podyplomowe kształcące nauczycieli przedmiotów zawodowych – turystycznych, gastronomicznych i hotelarskich

3 semestry - 1 rok, w tym 3 bloki zajęć: przedmioty turystyczne, przedmioty gastronomiczne, przedmioty hotelarskie.

Studia przygotowują kadrę nauczycielską pod względem metodycznym i dydaktycznym do prowadzenia zajęć z zastosowaniem najnowszej wiedzy z zakresu trendów oraz standardów współczesnej turystyki, hotelarstwa i gastronomii. Absolwenci uzyskują uprawnienia do nauczania przedmiotów zawodowych.

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.

Absolwenci studium otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu nauczania przedmiotów turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 r., w sprawie standardów kształcenia nauczycieli, ukończenie studiów podyplomowych kształcenia kierunkowego daje uprawnienia merytoryczne do prowadzenia zajęć z hotelarstwa, turystyki i gastronomii (pod warunkiem posiadania kwalifikacji pedagogicznych).

Program studiów podyplomowych został opracowany na podstawie zatwierdzonych przez MEN z dnia 10. 01. 2012, modułowych programów kształcenia i obejmuje przedmioty z zakresu:

 • treści hotelarskich
 • treści turystycznych
 • treści żywienia i gastronomii
 • treści ogólnych
 • praktykę zawodową.

Zajęcia prowadzone w formie wykładów, ćwiczeń, warsztatów i seminariów.

Szczegóły dotyczące studiów na stronie Uczelni.

Kontakt

e-mail: dziekanat@e-wstijo.edu.pl

tel. 22 855 47 58

tel. kom. 609 758 494

adres uczelni: Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

01-242 Warszawa

www.wstijo.edu.pl

Koszty

4500 zł za 3 semestry.

Czas trwania

3 semestry, 360 godzin, zajęcia na platformie GOOGLE CLASSROOM oraz MEET

Warto również wiedzieć

Skorzystaj z promocji i zapłać za studia 3900 zł (stała cena 4500 zł)

 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie