Turystyka zdrowotna

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

01-242 Warszawa
al. Prymasa Tysiąclecia 38a
tel. 609 758 494, 22 855 47 58
dziekanat@e-wstijo-edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia dla przedstawicieli szeroko pojętej branży uzdrowiskowej oraz dla tych, którzy zamierzają w niej pracować. W szczególności dla osób pracujących w sanatoriach, poradniach dietetycznych, restauracjach oraz prowadzących i chcących prowadzić działalność gospodarczą związaną z turystyką zdrowotną.

Studia trwają dwa semestry. Cena: 3100 zł

W ramach studiów uczestnik zdobędzie wiedzę a zakresie następujących zagadnień:

 • Funkcjonowania turystyki uzdrowiskowej
 • Rynku usług turystyki zdrowotnej
 • Zasad żywienia i dietetyki w uzdrowiskach
 • Zasady organizacji i zarządzania przedsiębiorstwami uzdrowiskowymi
 • Marketing usług turystyki zdrowotnej
 • Polityka turystyki zdrowotnej w Polsce i UE

Uczestnicy zdobędą umiejętności i kompetencje w zakresie:

 • nowych trendów w uzdrowiskach na rynku krajowym i UE
 • ogólnej wiedzy dotyczącej ekonomicznych, prawnych zasad w zakresie funkcjonowania obsługi klienta uczestnika turystyki zdrowotnej, obsługi konsumentów oraz rynku żywności i usług żywieniowych
 • teoretycznych i praktycznych aspektów wiedzy w procesach organizowania i zarządzania w przedsiębiorstwach turystyki uzdrowiskowej, także regulacji w zakresie prowadzenie własnej działalności gospodarczej i świadczenia usług w turystyce zdrowotnej, poradnictwa dietetycznego
 • podstaw w obszarze ustawodawstwa żywnościowego, zasad bezpieczeństwa żywności oraz systemu jakości żywności
 • będą posiadali podstawową wiedzę w zakresie zarządzania i marketingu niezbędną dla rozumienia i interpretowania podstawowych zjawisk i procesów w turystyce zdrowotnej.

Kontakt

e-mail: dziekanat@e-wstijo-edu.pl

tel. 22 855 47 58

tel. kom. 609 758 494

adres uczelni: Al. Prymasa Tysiąclecia 38a

01-242 Warszawa

www.wstijo.edu.pl

Koszty

3100 zł opłata jednorazowa, 1700 zł x2 - opłata w dwóch ratach

Czas trwania

2 semestry

Warto również wiedzieć

Absolwenci studiów mogą podjąć pracę w:

 • przedsiębiorstwach uzdrowiskowych,
 • pracowniach dietetycznych,
 • zakładach gastronomicznych
 • prowadzić działalność gospodarczą w szeroko pojętej turystyce zdrowotnej.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie