Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

71-210 Szczecin
ul. Żołnierska 47
tel. 449 69 91, 691 489 246
zbihp@zut.edu.pl
Strona programu

Informacje ogólne

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” prowadzone przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie skierowane są do osób, które chcą przygotować się do wykonywania zawodu inspektora bhp oraz do osób już zatrudnionych w służbie bhp, dążących do podniesienia swoich kwalifikacji.

Oprócz merytorycznego przygotowania do pełnienia obowiązków pracownika służby bhp, słuchacz nabędzie kwalifikacje metodyczno-dydaktyczne, umożliwiające prowadzenie szkoleń w zakresie BHP.

Ponadto będzie miał możliwość uczestniczenia w kursach: audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001 i pierwszej pomocy przedmedycznej. Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” dają możliwość uzyskania drugiego zawodu oraz uruchomienia własnej działalności gospodarczej w tym zakresie.

Dla kogo ta oferta?

Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo i higiena pracy” przeznaczone są dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich) na dowolnym kierunku.

Kontakt

Kontakt w sprawie studiów:

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska ZUT w Szczecinie

al. Piastów 50, 70-311 Szczecin

Katedra Budownictwa Ogólnego, pokój 329 lub 331, w godz. 8:00 – 15:00.

tel. 91 449 48 14 lub 663 882 809email: bhpwbia@zut.edu.pl

Kierownik studiów podyplomowych – dr inż. Wiesława Cieślewicz

tel. 663 882 809, e-mail: wcieslewicz@zut.edu.pl


Koszty

Całkowity koszt studiów: 2 800 zł. Istnieje możliwość płacenia w ratach.

Czas trwania

Dwa semestry, studia prowadzone są w trybie odpłatnych studiów niestacjonarnych (10 zjazdów: sobota, niedziela).

Warto również wiedzieć

Zajęcia odbywają się w systemie niestacjonarnym, w trakcie 10 zjazdów (sobota, niedziela) od 8.00-15.00. Po ukończeniu studiów słuchacz otrzymuje:

 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych,
 • świadectwo ukończenia kursu metodycznego,
 • certyfikat audytora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45001,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w dziedzinie BHP,
 • zaświadczenie o ukończeniu pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
 • Akademia Śląska w Katowicach
 • Collegium Civitas w Warszawie
 • Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie
 • Instytut Skandynawistyki i Fennistyki Uniwersytet Gdański
 • Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia
 • Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Morska w Szczecinie
 • Politechnika Warszawska
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie
 • Uniwersytet Bielsko-Bialski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ignatianum w Krakowie
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • WSHiU Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu
 • WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa
 • Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych
 • Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii Wydział Zamiejscowy w Szczecinie
 • Wyższa Szkoła Edukacji i Terapii im. prof. Kazimiery Milanowskiej w Poznaniu
 • Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego
 • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie
 • Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Psychologii w Poznaniu
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie